Krajská exportní konference pro Moravskoslezský kraj představila skandinávský trh

Atraktivní Skandinávii a specifika při exportu do této oblasti představila Krajská exportní konference pro Moravskoslezský kraj, která se konala online 14. října 2020. Zúčastnily se jí čtyři desítky firem našeho kraje.

V úvodu se Jaroslav Knot, velvyslanec ČR v Norsku a na Islandu, věnoval problematice vyrovnání sporů a pohledávek při obchodním styku a nastínil specifika skandinávského trhu a obchodního jednání.

„Při jednání s norským partnerem je potřeba se vyrovnat s tím, že na nás budou shlížet svrchu. Primárně se vždy snažte o to, aby proběhla osobní schůzka, pokud možno nevyjednávejte prostřednictvím e-mailů. Norové si také potrpí na dochvilnost a preciznost. Schůzka sjednaná na deset hodin opravdu v deset začne. Před jednáním je dobré si provést průzkum trhu. Obrovskou výhodou je znalost místního jazyka, i když angličtina u jednání stačí. Naučit se na začátek dvě tři norské fráze mnohdy pomůže prolomit ledy,“ shrnul velvyslanec.

V další části konference dostala prostor úvěrová pojišťovna EGAP, zaměřená na tržně nepojistitelná rizika spojená s financováním vývozu zboží, služeb a investic z České republiky.

V dnešní koronavirové době tato pojišťovna připravila pro malé i velké klienty balíčky opatření a nabízí žádosti o vystavení záruky Covid Plus prostřednictvím online systému.

„K dnešnímu dni máme 370 poptávaných obchodních případů, což je velký nárůst. Firmy si uvědomují, že v této době je nutné se zabezpečit, protože vše v obchodním styku se nyní vyřizuje online a už jsme zaznamenali i několik podvodů. Takže pojištění faktury proti nezaplacení se tedy určitě vyplatí. Velmi využívané je nyní také pojištění výrobního rizika,“ řekl Jan Dubec, ředitel odboru akvizic a pojištění dodavatelských úvěrů EGAP a dodal, že k prověření zahraničních odběratelů využívají tři na sobě nezávislé agentury a zahraniční pojišťovny.

Podmínky pro export a možné nástroje k pokrytí rizik představil Marek Jeník z České exportní banky. K rizikům protistrany, země, zahraniční banky, neakceptace zboží, změny ceny nebo právního rizika nyní nově v souvislosti s covid-19 přibyla rizika nedoručitelnosti dokumentů, přerušení činnosti zahraniční banky a riziko nevyložení zboží z lodi nebo přesměrování lodi.

Při dopadu pandemie covid-19 lze podle něj očekávat zvýšenou míru nejistoty a nedůvěry mezi ekonomickými subjekty, primární a sekundární platební neschopnost a růst míry nezaměstnanosti. „Zajistit se firmy mohou exportním akreditivem potvrzeným kvalitní bankou a nepřímou bankovní platební zárukou, opět vystavenou kvalitní bankou,“ uvedl Marek Jeník.

Prezentační dovednosti pro exportéry představila Ludmila Houdková, projektová manažerka a lektorka společnosti RealCoaching. Efekt prezentace podle ní tvoří tři základní pilíře – osobnost prezentátora, struktura obsahu a emoce. „Prezentátor musí vzbuzovat důvěru, být sympatický posluchačům, musí umět zaujmout a předat informace srozumitelně. Roli hraje i práce se skupinou, zda umí reagovat na publikum,“ shrnula.

Doplnila také tipy na získání sebedůvěry při projevu a profesionalitu při prezentaci. „Dobré je dát si pozor na postoj, úsměv, dýchání a kotvit se držením nějakého předmětu v ruce, např. prezentéru nebo tužky. Do projevu je také důležité vnést dynamiku, hlídat si rozsah gest. Posunout se v projevu lze i natáčením vlastního výstupu,“ radila.

Projekt Krajských exportních konferencí odstartoval v roce 2016, cílem je poskytnou účastníkům takové informace, které budou moci využít pro kvalifikované rozhodnutí o zahájení, resp. rozšíření či zkvalitnění svých exportních aktivit. Zároveň je záměrem touto konferencí přispět ke zvyšování povědomí o aktuálních nástrojích podpory exportu, které mohou pomoci k lepšímu zacílení exportních aktivit a pronikání na trhy s vyšší finanční rentabilitou.