Kraj schválil zahájení přípravy plochy u Dolní Lutyně pro možnou strategickou investici

Zastupitelstvo Moravskoslezského kraje na svém posledním jednání na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu schválilo zahájení prověřování plochy u Dolní Lutyně pro výstavbu Strategického podnikatelského parku. Jde o projekt zásadního významu s vysokou přidanou hodnotou, který může výrazně pomoci Moravskoslezskému kraji ve vyrovnání se s ekonomickou transformací, jejíž součástí je i útlum těžby uhlí a těžkého průmyslu.

„Čeká nás konec těžby uhlí v OKD a aktuální situaci v regionu komplikují problémy v ocelářském gigantu Liberty Ostrava, který patří k největším zaměstnavatelům. Proto je pro Moravskoslezský kraj klíčové zajistit pro region strategickou investici, která dodá nový impuls jeho rozvoji. Kraj proto dlouhodobě hledá investory v Česku i v zahraničí. Abychom jim měli co nabídnout, potřebujeme připravit vhodné malé i velké průmyslové zóny, na kterých by mohly své projekty rychle realizovat,“ řekl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Koordinaci projektu dostalo na starost Ministerstvo průmyslu a obchodu ve spolupráci s agenturou CzechInvest a rozvojovou agenturou kraje MSID. Plocha u Dolní Lutyně je vhodná pro svou velikost, blízkost elektrárny Dětmarovice a napojení na dálnici a železnici.  Moravskoslezský kraj může těžit ze zkušeností se strategickým investorem společností Hyundai. Stal se dobrým sousedem, platy zaměstnanců automobilky na některých pozicích jsou o 20 procent vyšší, než je průměrný plat v Moravskoslezském kraji.

„Klademe velký důraz na to, aby veškerá příprava projektu probíhala takovým způsobem, který maximálně zohlední zájmy místních občanů. Součástí přípravy projektu proto bude i uzavření dohody s obcemi, která jasně zakotví jejich požadavky na stát a zaváže vládu k jejich plnění,“ popisuje Petr Očko, který je pověřen řízením státní agentury CzechInvest.

Příchod nového investora by znamenal rozvoj Moravskoslezského kraje v oblasti školství, zdravotnictví, dopravní infrastruktuře a občanské vybavenosti.

„Je velmi důležité, aby se nám v tuto chvíli podařilo přilákat významného strategického investora do kraje, kterého budou následovat zcela jistě další subdodavatelé. Pokud se to stane, dostane nejen POHO, Karvinsko, ale celý kraj nový impuls v podobě oživení ekonomických aktivit. Jsem rád, že jsme u jednání se strategickým investorem od počátku, a že se nám podařilo postavit se státem a jeho agenturou velmi dobrý tým,“ řekl předseda představenstva MSID Václav Palička.

Zdroj: MSK