Kompenzační bonus pro OSVČ definitivně schválen – podmínky přehledně

Poslanecká sněmovna definitivě schválila zákon o kompenzačním bonusu v původním znění.
Hospodářská komora ČR vypracovala dokument Informace o novém kompenzačním bonusu, ze kterého vyplývá následující.

Poskytování kompenzačního bonusu je rozděleno do dvou bonusových období.
– Prvním bonusovým obdobím je období od 5. října 2020 do 4. listopadu 2020 – tj. až 31 dní, tj. maximálně 15 500 Kč.
– Druhým bonusovým obdobím je období od 5. listopadu 2020 do 21. listopadu 2020 – tj. až 17 dní, tj. maximálně 8 500 Kč.

Žádost je možné podávat až do 2 měsíců po skončení příslušného bonusového období.

Výše kompenzačního bonusu: 500 Kč za den

Podmínky pro vyplacení kompenzačního bonusu
– Nárok mají podnikatelé z řad OSVČ a společníků malých s.r.o. s převažující činností podnikání v přímo omezených oblastech ekonomiky.
– Tato činnost musí být současně za poslední čtyři měsíce převažující, tedy být dominantním (nadpolovičním) zdrojem obživy.
– Oproti jarním měsícům nebude zkoumán souběh se zaměstnáním, ale pouze tzv. dominantní zdroj obživy za rozhodné období od 1.června do 30. září 2020 v některé vymezených oblastí dosud postižených vládními restrikcemi.

Nárok na kompenzační bonus mají

1) Podnikatelé (viz výše) s převažující činností ve vymezených oborech

Vymezené oblasti ekonomiky, na které se vztahuje nárok na kompenzační bonus
– provozování restauračních zařízení a barů
– provozování hudebních, tanečních, herních a jiných společenských klubů a diskoték
– pořádání koncertů a jiných hudebních, divadelních či filmových představení
– pořádání svatebních oslav, oslav vstupu do registrovaného partnerství a smutečních hostin
– provozování cirkusů a varieté
– pořádání poutí a podobných tradičních akcí;opořádání kongresů a jiných vzdělávacích akcí
– pořádání veletrhů
– provozování vnitřních sportovišť, posiloven a fitness center, umělých koupališť či wellness zařízení
– provozování zoologických zahrad
– provozování muzeí, galerií, výstav, hradů, zámků a dalších historických nebo kulturních objektů, hvězdáren a planetárií.

2) Podnikatelé přímo a významně navázáni na výše uvedené vymezené obory

Vedle přímo zasažených podnikatelů například z oblasti pohostinství, kultury, sportu, ubytování, maloobchodu či služeb budou moci o bonus požádat i podnikatelé, kteří jsou na přímo zavřené obory významně, nejméně z 80 % navázáni. Navázanost je dána buďto dlouhodobým dodavatelsko-odběratelským vztahem (např. restaurace – dodavatel surovin), anebo je činnost nerozlučně spjata s uzavřenou provozovnou (např. posilovna –fitness trenér).  Současně platí, že tato činnost musí být pro navázaný subjekt majoritním příjmem obživy, ke kterému neexistuje snadná náhrada.

3) Pracovníci na DPP či DPČ, kteří ztratili tento příjem u podnikatele zasaženého bezprostředním zákazem či omezením ze strany státu.

– Stejně jako na jaře platí, že žádat mohou OSVČ s aktivním živnostenským oprávněním k 5. říjnu 2020 nebo s krátkodobým přerušením živnosti po 12. březnu 2020.
– U s.r.o. platí, že se jedná o firmy s nejvýše dvěma společníky, anebo o rodinná s.r.o.
– Dohodáři pak musí prokázat práci na danou DPP či DPČ, za kterou veřejným rozpočtům plynou příslušné odvody, po dobu nejméně 3 ze 4 předcházejících měsíců.Současně platí nemožnost kombinace této pomoci s jinou přímou pomocí (například z programu COVID –Kultura).

K žádosti
Žádat půjde opět nejdéle dva měsíce po skončení bonusového období, a to nejen osobním podáním na finančním úřadě či datovou schránku, ale také e-mailem, což na jaře využilo okolo 60 % všech žadatelů.

Finanční správa spustila již ve středu 4. listopadu 2020 příjem žádostí o vyplácení kompenzačního bonusu.

Formulář naleznete na webu Finanční správy ZDE