Komora vydává Osvědčení o zásahu vyšší moci způsobeném pandemií COVID-19

Potřebuje vaše firma osvědčení o tom, že nemohla splnit své smluvní závazky, za což ji mohou hrozit sankce ve prospěch smluvního partnera, protože jí v tom zabránily okolnosti, jejichž vznik nemohla ovlivnit ani odvrátit (živelní pohromy, nezaviněná havárie, šíření nákazy apod.)?

Zejména nyní v době pandemie koronaviru se řada firem dostala do potíží se splácením svých závazků. Hospodářská komora ČR proto nabízí podnikatelům vystavení certifikátu o zásahu vyšší moci, který je ochrání před finančními a administrativními problémy. Jak požádat o certifikát a jaké dokumenty k tomu budete potřebovat se dozvíte ZDE.

S ohledem na personální kapacitu úřadu HK ČR se osvědčení o zásahu vyšší moci vystavují pouze ve lhůtách nad 7 pracovních dní.