Návrhy kompenzací pro firmy a podnikatele v době koronaviru

Hospodářská komora České republiky v návaznosti na vládou přijatá mimořádná opatření, která zakázala nebo výrazně omezila provoz vybraných provozoven a návazných oborů, na tiskové konferenci představila návrhy na kompenzace pro tato zařízení. O kompenzacích prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý jednal již s ministrem průmyslu a obchodu Karlem Havlíčkem. Hospodářská komora zároveň oceňuje, že chce vláda zabránit lockdownu ČR a věří, že přijímaná opatření pomohou většímu uzavření ekonomiky zabránit.

Hospodářská komora České republiky vyzvala vládu, aby s novými mimořádnými opatřeními proti šíření koronaviru jednak obnovila programy podpory, které by zabránily výraznému propouštění zaměstnanců, jednak aby pomoc směřovala výhradně jen do těch oborů, které vláda preventivně uzavřela nebo případně ještě uzavře – jako jsou divadla, kina nebo sportoviště, nebo kde výrazně omezila nebo ještě omezí možnost podnikat a pracovat, jako v případě omezení otevírací doby stravovacích zařízení a počtu lidí u jednoho stolu.

Vláda by v prvé řadě měla aktivovat ty programy, které podnikům a jejich zaměstnancům zajistí jednak rychlou pomoc, aby se nemuselo čekat na jejich notifikace v EU, jednak aby na ni dosáhli prioritně živnostníci a malé podniky, kterým vláda ze dne na den znemožnila mít příjem, ale nadále musí hradit náklady, jako jsou zálohy odvodů, daní, nájmy nebo mzdy zaměstnanců. Příkladem takové podpory je kompenzační bonus po vzoru Pětadvacítky nebo odpuštění odvodů malým podnikům.

„Na rozdíl od jarních měsíců je nyní velmi důležité, aby stát podporoval jen ty sektory, které jsou nejvíce omezené ve svém podnikání. Jakákoliv plošná opatření by v tuto chvíli byla neefektivní a pro stát také výrazně nákladná,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Hospodářská komora po konzultacích se svazy a asociacemi, jako jsou např. Česká komora fitness, Asociace hotelů a restaurací, Česká eventová asociace, Svaz obchodu a cestovního ruchu a další, navrhuje spuštění speciálních kompenzačních programů COVID Sportoviště, COVID Eventy a dále programy pro oblast pohostinství a hotelnictví.

Například v případě programu COVID Sportoviště, zaměřeného na tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, tréninková zařízení, vnitřní prostory venkovních sportovišť, posiloven a fitness center, umělá koupaliště, jako jsou plavecký bazén, koupelový bazén, bazén pro kojence a batolata nebo brouzdaliště, dále wellness zařízení včetně saun, solárií a solných jeskyní by šlo o program, který by podle m2 a lokality nebo na základě fakturace (nájemné, energie, náklady zastavení a znovu rozběhnutí provozu) provozovatelům umožnil čerpat příspěvek na úhradu fixních nákladů.

Pro restart sektor také navrhuje vytvoření „FITkarty“ na vstupy na sportoviště, na kterou by mohli přispívat zaměstnavatelé i zaměstnanci a zdravotní pojišťovny. Vzniknout by tak mohla evidence pohybových aktivit občanů a jejich následné bonusování v rámci systému zdravotního nebo životního pojištění. Náklady zaměstnavatelů do takové karty by byly daňově uznatelné do měsíční či roční výše.

V oblasti cestovního ruchu by kompenzace měly být založené na dvou parametrech: na penězích, zmrazených na zálohách poskytnutých cestovními agenturami do zahraničí, a na procentu z obratu za rok 2019.

Hospodářská komora také apeluje na obce, města a kraje, aby po vzoru zahraničních měst podpořily spotřebu občanů, např. vouchery. Vládu také vyzvala k tomu, aby zajistila pro podnikatele „komunikačního“ partnera, který bude podnikatelům upřesňovat vládou přijatá nařízení.

Přehled návrhů na kompenzace:

1. kompenzační bonus pro OSVČ
2. opětovné spuštění programu COVID Nájemné
3. obnovení program Antivirus C
4. prodloužení programu Antivirus A
5. prodloužení programu Antivirus B
6. podpora dohodářů (DPČ a DPP)
7. obnovení moratoria na splácení úvěrů
8. spuštění programu COVID Sportoviště
9. spuštění COVID Eventy
10. spuštění kompenzačního programu pro oblast stravování
11. spuštění kompenzačního programu pro oblast cestovního ruchu
12. spuštění programu pro ubytování v zasažených regionech., např. v kombinaci s podporou krajů
13. zvážit odklad 3. a 4. vlny EET
14. odpuštění daní uzavřeným nebo omezeným provozům
15. kompenzovat MSP náklady na náhradu mzdy (nemocenskou) na zaměstnance v karanténě

 Zdroj: HK ČR