Komora je připravena jednat o transparentním rozvoji i regulaci informačních technologií a telekomunikací

Podnikání v oblastech informačních technologií a telekomunikací budou v následujících letech ovlivňovat nová pravidla, například pro blokování nelegálně šířeného autorsky chráněného obsahu na internetu nebo kybernetickou bezpečnost. Na implementaci těchto agend je Hospodářská komora připravena s novým předsedou Rady Českého telekomunikačního úřadu Markem Ebertem spolupracovat.

„Nový předseda ČTÚ zdůraznil, že pro něj bude otevřená a pravidelná komunikace s odborným sektorem důležitá, což kvitujeme, jsme připraveni s ČTÚ spolupracovat na transparentním rozvoji a rozumné regulaci informačních technologií a telekomunikací,“ uvedla předsedkyně Sekce IT a telekomunikací Hospodářské komory Tereza RychtaříkováPodle ní ČTÚ i podnikatele čeká náročná agenda. Zaměřit se bude potřeba na zjednodušení elektronického sběru dat, blokování nelegálně sdíleného obsahu na internetu chráněného autorskými právy a na databázi liniových staveb. Na účinná řešení čeká mimo jiné agenda související s návrhem novely zákona o kybernetické bezpečnosti a rušením rodných čísel.

Podnikatelé působící v odvětví elektronických komunikací mají povinnost vyplňovat pro ČTÚ formuláře s daty o jejich podnikání. Hospodářská komora proto bude u nového vedení ČTÚ prosazovat, aby se administrativní zátěž podnikatelů v systému Elektronického sběru dat snížila, zejména minimalizací množství sbíraných dat a jejich automatizací.

Hospodářská komora chce také s ČTÚ projednat a nastavit pravidla pro blokování nelegálně sdíleného chráněného obsahu na internetu.

„Požadavky dle autorského zákona totiž narážejí na pravidla síťové neutrality, jejichž regulátorem je právě ČTÚ. Proto považujeme za nutné ustanovit autoritu, která rozhodne o blokaci účinně vůči celému trhu elektronických komunikací, nikoliv jen na základě rozhodnutí soudu vůči jednomu subjektu na trhu. Konkrétní podmínky vedoucí k blokaci by měly být transparentně obsaženy v legislativní změně, aby se operátoři nedostávali do sporných situací. Zároveň by bylo pro podnikatele velmi usnadňující, pokud by ČTÚ shromažďoval a zveřejňoval rozhodnutí i dalších úřadů, které o blokování rozhodly i z jiných zákonných důvodů,“ navrhuje Rychtaříková.

Velkým tématem pro podnikatele bude hledání cest, jak snížit náklady a urychlit výstavbu vysokorychlostních sítí. Důležitá bude i spolupráce se sektorem ohledně implementace připravované normy Gigabit Infrastructure Act.

Z oblastí, které dopadnou na telekomunikační sektor, lze zmínit i připravovaný zákon o omezení šíření obsahu ohrožujícího národní bezpečnost online. Jako průřezové téma se regulace bude týkat i dalších odvětví. Hospodářská komora je připravena otevřít debatu o nastavení transparentních pravidel, přičemž právní vakuum by měl zaplnit připravovaný zákon.

Hospodářská komora za zcela zásadní označuje debatu o dopadech na podnikatelský sektor kvůli novele zákona o kybernetické bezpečnosti. Novela zavádí pravidla dle směrnice NIS2, a zároveň mechanismus prověřování bezpečnosti dodavatelského řetězce, přičemž tuto legislativu má v kompetenci NÚKIB. Nová pravidla mohou přímo ovlivnit rychlost a kvalitu výstavby moderních sítí 5G a rozvoj dalších technologií. Vnímáme, že zájmem státu je a musí být ochrana kyberprostoru, kde s rozvojem technologií narůstá množství rizik, které nesmí být podceňovány, ale na druhou stranu je zřejmé, že bez aktivní spolupráce mezi státem a soukromým sektorem není možné efektivní obranu vést,“ uvedl viceprezident Hospodářské komory a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.

Hospodářská komora v tomto směru nabízí formální i neformální komunikaci s odpovědnými státními institucemi, aby se předcházelo možným nedorozuměním při implementaci klíčových opatření. „Například pokud bychom ponechali předložené návrhy v tomto znění, mohly by podle odborných odhadů potenciální ekonomické dopady zvažované regulace v sektoru mobilních komunikací dosáhnout až 18 miliard korun. Takové náklady pak musí někdo zaplatit a ve svém důsledku se dříve nebo později promítnou do koncových cen zákazníkům. Proto by stát měl při zavádění regulace postupovat sice rozhodně, ale zároveň uváženě a předvídatelně,“ vysvětluje Zajíček.

Zdroj: HK ČR