Komentář prezidenta HK ČR k zákazu prodeje a uzavření provozoven

Naplnil se černý scénář podnikatelů hlavně ve službách, kteří se již od srpna obávali hlavně toho, že vláda přikročí k sektorovému uzavírání tuzemského hospodářství. Tuto obavu podle šetření Hospodářské komory sdílelo přes 70 % podnikatelů všech oborů, hlavně malé podniky a živnostníci. Zákaz prodeje maloobchodu a poskytování služeb v provozovnách od zítřka vypne velkou část ekonomiky. Nutno dodat, že z hlediska tvorby hrubé přidané hodnoty má dominantní podíl právě sektor služeb, na podílu HDP naší země se podílí ze 62 %. Podíl průmyslu činí 30 %, podíl stavebnictví 6 % a podíl zemědělství 2 %.

Právě nejmenší podnikatele zasáhly na jaře vládní opatření v prevenci proti šíření koronaviru nejvíce. Navzdory tomu, že většinou situaci díky vlastním úsporám firmy zvládly, další přidušení ekonomiky už s jistotou bude pro řadu z nich fatální. V zemi působí 500 tisíc firem a 600 tisíc živnostníků, kteří mají živnost jako hlavní pracovní poměr. Z toho je 280 tisíc zaměstnavatelů. Jakkoli vláda deklaruje pomoc uzavřeným provozovnám prostřednictvím operativních dotačních programů, nově ohlášené vládní kroky s jistotou velmi negativně zasáhnou celé hospodářství, tedy i provozy, které vláda neuzavřela.

Vláda by proto měla představit dlouhodobější plán restartu tuzemského hospodářství, v němž by klíčovou roli měly sehrát mimo jiné investice, zjednodušení právního prostředí a posílení právních jistot, zlepšení infrastruktury i snížení administrativních překážek při komunikaci občanů s veřejnou správou.

 Prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý