Klienti sítě Enterprise Europe Network, vyplněním dotazníku pomůžete ke zlepšení služeb pro Vás

Síť Enterprise Europe Network se snaží zlepšit služby poskytované malým podnikům. Z tohoto důvodu žádáme všechny klienty, kteří dostali podporu v letech 2019-2020, aby vyplnili následující dotazník spokojenosti.

Tento průzkum je anonymní a zabere vám asi 5 minut. Nemáte-li čas vyplňovat volné otázky, můžete je vynechat.

Průzkum provádí Evropská rada pro inovace a Výkonná agentura pro malé a střední podniky (EISMEA), která je jménem Evropské komise odpovědná za dohled nad prací Enterprise Europe Network.

Dotazník můžete vyplnit v češtině na tomto odkazu: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Client_Survey_2021?surveylanguage=CS

Anglická verze : https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/Client_Survey_2021

Velmi oceníme vaši zpětnou vazbu a děkujeme za účast.