KHK MSK uspořádala adaptačně integrační kurz

Uzavřený adaptačně integrační kurz pro zahraniční zaměstnance pořádala v sobotu 5. března 2022 Krajská hospodářská komora MSK ve spolupráci s Centrem na podporu a integraci cizinců v Moravskoslezském kraji.

V uvolněné atmosféře pod vedením zkušené lektorky Mgr. Barbory Brusové a tlumočnice paní Ing. Sulamif Šmídové se účastníci dozvěděli důležité informace a zajímavosti ohledně života v ČR. Účastníkům kurzu také poskytly informace o organizacích a institucích poskytujících cizincům bezplatné poradenství.

Absolvovat adaptačně integrační kurz je povinen každý cizinec, kterému bylo od 1. ledna 2021 vydáno povolení k dlouhodobému pobytu na území České republiky, a dále každý cizinec, kterému po tomto datu bylo vydáno povolení k trvalému pobytu bez podmínky předchozího pobytu na území.

Informace o tom, kdo by měl tento kurz absolvovat, naleznete na webových stránkách MV ČR https://www.mvcr.cz/clanek/adaptacne-integracni-kurzy.aspx

KHK MSK pořádá tyto kurzy pravidelně. Aktuálně jsou kurzy tlumočené do ukrajinského jazyka. Délka trvání kurzu je 4 hod., cena za účastníka je 1 500.- Kč bez DPH. 

Další uzavřený kurz KHK MSK pořádá 30. dubna 2022 v kapacitě 20 osob vedený v ukrajinštině.

Kontakt pro zájemce o kurz: 

Michaela Štensová, Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje, tel.: 724 613 915; e-mail: m.stensova@khkmsk.cz