KHK MSK se zapojila do projektu Panevropské univerzity

Krajská hospodářská komora MSK se stala oficiálním přidruženým partnerem projektové žádosti Panevropské univerzity, a.s. v projektu StudyEU Amber Road, která je součástí mezinárodní iniciativy evropských univerzit se zaměřením na vytváření aliancí mezi vysokoškolskými institucemi z celé Evropy ve prospěch jejich studentů, zaměstnanců a společnosti. Projekty Evropských univerzitních aliancí se realizují především prostřednictvím financování programu Erasmus+.

Projektová žádost StudyEU Amber Road je v procesu posuzování, aby se stala studentskou evropskou univerzitní aliancí, která spojuje devět různorodých a mnohostranných institucí podél historické Jantarové stezky, aby vytvořila společný vysokoškolský meziuniverzitní kampus. StudyEU Amber Road se ve svém jádru snaží umožnit studentům, aby se stali činiteli změny jako budoucí profesionálové v dynamickém prostředí evropského trhu práce.

StudyEU Amber Road překlenuje propast mezi akademickou sférou a světem práce prostřednictvím strategických partnerství s předními představiteli průmyslu, veřejnými orgány, nevládními organizacemi a regionálními zúčastněnými stranami a živému zapojení do místních komunit. Umožňuje alianci efektivně definovat vzdělávací potřeby a reagovat na ně a nabízet studentům autentické učební prostředí poskytované ve spolupráci s místními zaměstnavateli podporující i regionální rozvoj.

Univerzitními partnery jsou zástupci z Německa, Rakouska, Finska, Polska, Itálie, Bosny a Hercegoviny, Lotyšska a Slovinska.