Ke snížení množství elektroodpadu mohou pomoci zero waste datacentra

I když přechod k digitalizaci dat dokáže ušetřit spoustu papíru, i ukládání a zálohování dat vytváří značné množství odpadu, konkrétně digitálního odpadu a elektroodpadu. Ten už tudíž netvoří jen staré elektronické zařízení, ale i samotná data uložená na pevných discích a cloudech. 

Problémem je enormní spotřeba energie, která se využívá na ukládání velkého objemu často nepotřebných dat a zároveň uhlíková stopa velkých dat. Otázka za milion proto zní – jak pracovat s bigata tak, aby nespotřebovávala zbytečné množství elektrické energie a neměla tak negativní dopad na životní prostředí?

Elektroodpad vzniká již při výměně nebo obměně starých technologií za nové, kde se hromadí hmotný odpad. Pokračuje to velkou spotřebou elektrické energie na zálohování dat a chlazení datacenter.

Jak velkou cenu platíme za data?

Velké množství údajů dnes již neodmyslitelně patří do průmyslu 5.0 a optimalizovaných procesu výroby. Dokážou ušetřit hromadu času a peněz, protože díky nim je možné eliminovat chyby a potenciální problémy ve výrobě. Bigdata se využívají v téměř všech sektorech jako jsou bankovnictví, zdravotnictví, e-commerce ale také slouží k archivování historie. Jak s nimi tedy pracovat, aby neměla tak významný negativní dopad na životní prostředí?

Rozloha datacentra může dosahovat i velikosti několika fotbalových hřišť. Pro představu, odběr všech datacenter ve světě byl v roce 2020 přibližně tak velký, jako odběr celé Jihoafrické republiky.

Celý text si můžete přečíst ZDE.

Zdroj: www.cirkularnidotace.cz