Zabezpečte svůj mezinárodní dodavatelský řetězec pomocí Platformy Supply Chain Resilience Platform

Datum konání: 25.08.2023 - 31.12.2023

Místo: Online platforma
Zaměření: Dodavatelsko-odběratelské řetězce
Typ: B2B platforma a jednání
Organizátor: Enterprise Europe Network, European Cluster Collaboration Platform, KHK MSK

Kontakt:

Hana Simonová, Jan Skipala; een@khkmsk.cz, 597 479 330

Evropa čelí řadě ekonomických, ekologických a sociálních problémů, zejména krizi spojené s událostmi na Ukrajině. Podniky jsou vážně postiženy narušením dodavatelského řetězce. Aby se Evropská unie vypořádala s těmito výzvami, zahájila nová opatření k posílení odolnosti jednotného trhu a vybudování udržitelné, digitální a celosvětově konkurenceschopné ekonomiky.

V reakci na tuto situaci se i Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje zapojila do spoluorganizace mezinárodní platformy Supply Chain Resilience, kterou provozuje mezinárodní síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network spolu s European Cluster Collaboration Platform.

Zaregistrujte svůj podnik, spojte se s novými partnery a zabezpečte svůj mezinárodní dodavatelský řetězec!

Zlepšení schopnosti podnikatelů, podniků a společností odrazit se od krizí je zásadní pro rychlé oživení Evropy a její budoucí úspěch. Restartování ekonomiky po pandemii a recesi však není snadný úkol. Takové změny vyžadují okamžitou akci a společné úsilí na všech úrovních a zainteresovaných stranách.

Registrace a využívání platformy je bezplatné.

Hlavní cíle Platformy:

 • zveřejňovat nabídky surovin, dílů, komponent a/nebo (polotovary) hotových výrobků nebo služeb;
 • propagovat požadavky evropských společností na udržení jejich dodavatelských řetězců;
 • spojit mezinárodní dodavatele s kupujícími zboží a služeb;
 • pomoci s navázáním přeshraničních kontaktů mezi podniky, průmyslovými odvětvími, podpůrnými organizacemi, akademickou obcí, důležitými zainteresovanými stranami a klíčovými činiteli s rozhodovací pravomocí.

Platforma se zaměřuje na následující sektory:

 • zemědělsko-potravinářství
 • konstrukce
 • digitalizace, elektronika
 • energeticky náročná průmyslová odvětví
 • zdraví
 • mobilita, doprava, automobilový průmysl
 • suroviny
 • obnovitelná energie
 • textil

Proč byste se měli připojit k této platformě:

 • Spojíte se s mezinárodní obchodní komunitou,
 • najdete nové partnery pro spolupráci a identifikujte potenciální dodavatele nebo kupce;
 • předvedete své nejúspěšnější projekty, inovativní produkty a špičkové technologie;
 • můžete se zapojit do debaty a sdílet postřehy o řešeních a iniciativách k řešení zranitelnosti v mezinárodních dodavatelských řetězcích.

A jak to celé funguje?

Své potenciální partnery můžete získat ve několika jednoduchých krocích:

1) Registrujte se na stránkách Platformy zde .

2) Zveřejněte profily své firmy, abyste mohli prezentovat svou nabídku, poptávku či nabídku ke spolupráci.

3) Procházejte profily ostatních účastníků Platformy – prozkoumejte seznam účastníků a zjistěte, kdo nabízí slibné obchodní příležitosti.

4) Odesílejte a přijímejte žádosti o schůzku – procházejte publikované profily účastníků a posílejte žádosti o schůzku těm, se kterými se chcete setkat.

S registrací i využíváním platformy Vám rádi pomůžeme. Kontaktujte nás na een@khkmsk.cz

Bližší informace a pomoc s registrací:  Hana Simonová, Jan Skipala een@khkmsk.cz , 597 479 330,  724 613 918, 602 429 609,