Smart Factory & Robotics mission to Japan 2025

Datum konání: 21.01.2025 - 24.01.2025

Místo: Japonsko, Tokio
Zaměření: Smart Factory & Robotics
Typ: Podnikatelská mise, účast na veletrhu
Organizátor: EU-Japan Centre, EEN,

Kontakt:

Hana Simonová, Marcela Vontor een@khkmsk.cz

EU-Japan Centre zahajuje svou vůbec první misi incomingovou zaměřenou na odvětví inteligentních továren a robotiky (Smart Factory & Robotics).

Tato mise je organizována v rámci veletrhu „Factory Innovation Week“, který se koná v lednu 2025 v Tokiu. Během tohoto 3denního veletrhu budou moci vybraní účastníci vystavovat ve společném stánku pod záštitou EU-Japan Center.

(Více informací o tomto veletrhu na https://www.fiweek.jp/hub/en-gb.html

Účast na misi dá 12 malým a středním podnikům a klastrům z EU příležitost vstoupit na japonský trh nebo dále rozvíjet své probíhající aktivity v zemi a navázat technologická nebo obchodní partnerství a zvýšit tak jejich inovační kapacitu a učinit je konkurenceschopnějšími v celosvětovém měřítku.

Datum mise: 21.–24. ledna 2025

Uzávěrka přihlášek: 30. října 2024
Místo konání: Tokio, Japonsko

CÍLOVÉ SEKTORY:
– AI
– IoRT
– Průmyslové roboty
– Komponenty a materiály pro roboty

– Zařízení inteligentních továren a autonomní doprava
– Vzdálené monitorování a podpora provozu
– Řešení udržitelné výroby

Náklady: EU-Japan Centre pokryje poplatky za účast na veletrhu a provozní náklady stánku. Od účastníků se očekává, že ponesou náklady na cestu, ubytování a pobyt.
Bližší informace a přihláška: ZDE
Asistence při komunikaci s organizátory a pomoc s přihlášením:
Hana Simonová, Marcela Vontor een@khkmsk.cz