Jsou dotace motorem nebo brzdou ekonomiky a podnikání?

Každý stát vstupující do Evropské unie musí splňovat tzv. Kodaňská kritéria. Rozhodla o nich Evropská rada 22. června 1993 v Kodani při přípravě na rozšíření Evropské unie. Kodaňská kritéria se člení do tří skupin, na politická, ekonomická a legislativní. Ekonomická kritéria obecně vyžadují, aby kandidátské země měly fungující tržní ekonomiku a aby jejich výrobci byli schopni vyrovnat se s konkurenčním tlakem a tržními silami v rámci Unie.

„Naše ekonomika plíživě přešla z tržní ekonomiky do ekonomiky silně závislé na dotacích,“ uvedl nedávno v médiích prezident NKÚ Miloslav Kala.

Pojmem dotace se v ekonomii rozumí peněžitý dar nebo úhrada ze strany státu, územněsprávního celku či v posledních letech Evropské unie nějakému subjektu v zájmu snížení ceny určitého statku, jehož poskytování je ve „veřejném zájmu“.

Názory na prospěšnost či škodlivost dotací pro ekonomiku se však dramaticky různí. „Evropské dotace jsou motorem evropské integrace. Je to jedna z nejsilnějších politik, které Evropu drží pohromadě“, tak o nich mluví ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš (Piráti).

Česká republika je nejúspěšnější zemí v Evropě v čerpání prostředků z Modernizačního fondu. Za dva a půl roku získala pro investice do modernizace energetiky a výstavby čistých zdrojů již 194 miliard korun, konstatuje hrdě v tiskové zprávě Ministerstvo životního prostředí.

Oproti tomu však najdete vyjádření zcela odlišná.

„Česká ekonomika trpí ‚dotační obezitou‘, je třeba se jí zbavit,“ říká současný šéf Národní rozvojové banky (NRB) Tomáš Nidetzký.

S množstvím dotací se to u nás přehnalo. Některé firmy by bez dotací nepřežily, a správně by tak neměly v ekonomice figurovat,“ říká ekonom a poradce premiéra Petra Fialy (ODS) Štěpán Křeček.

Jsou tedy dotace pro Českou republiku a její ekonomiku a firmy přínosem, nebo naopak rizikem? Žijeme ještě v tržním prostředí, nebo je míra regulace a dotací již viditelnější a silnější než ruka trhu? Nakolik mění dotace principy podnikání?

Na tyto a další otázky bude hledat odpověď veřejná diskuze v rámci zasedání Sekce hospodářské politiky HKČR.

Témata diskuze:
Kde dotace pomáhají, a kde jsou naopak nežádoucí?
Přešla naše ekonomika plíživě z tržní do ekonomiky závislé na dotacích?
Trpíme dotační obezitou, a jaké důsledky to může mít pro naše hospodářství?
Je udělování a správa dotací dostatečně transparentní?
Je šance a vůle vrátit se zpátky k tržní ekonomice?

Diskuzní příspěvky:
• Filip Dvořák – viceprezident a předseda Sekce hospodářské politiky HK ČR
• Vojtěch Munzar – poslanec a člen Hospodářského výboru PSP ČR
• Roman Kubíček – poslanec a člen Hospodářského výboru PSP ČR
• Tomáš Petříček – bývalý ministr zahraničních věcí, ředitel Progresivního analytického centra
• Pavel Peterka – ředitel pro strategii a hlavní ekonom Roklen
• Štěpán Křeček – ekonom, poradce premiéra Petra Fialy
• Tomáš Kuštan – senior project manager poradenské společnosti 201 consulting

Termín: 5. 6. 2024 od 14 hodin

Časový rámec: 2 hodiny

Místo konání: Galerie ABF, Václavské náměstí 31, Praha 1

Průběh bude možno rovněž sledovat prostřednictvím streamu. Odkaz zde.

Zdroj: HK ČR