Jak čerpat dotace si nechaly poradit desítky firem

Jaké aktuální dotační programy zvolit a jak se k penězům z EU dostat poradili odborníci ze společnosti AVE Finance na semináři Dotace úspěšně, který zorganizovala Krajská hospodářská komora MSK a konal se 24. ledna 2018 v Hotelu Vista v Ostravě.

V první obecné části se zúčastněné firmy seznámily s aktuálními dotačními projekty, s podmínkami a omezením, které by znemožňovaly přihlášení projektu, zjistily, které náklady lze u konkrétních programů zahrnout do způsobilých výdajů a jaké jsou nejčastější chyby žadatelů o dotace.

Druhá část byla zaměřená na poslední velké dotace na výzkum a vývoj – jak získat dotace na financování strojů, technologií i informačních systémů, a na které konkrétní technologie je možné dotace čerpat.

V další části dotační poradce představil program Efekt, z nějž je možné čerpat neinvestiční prostředky na přípravu energeticky úsporného projektu, dále program Úspory energie, který slouží nejen ke snížení spotřeby elektrické energie, ale i ke snížení emisí CO₂. Financovat z něj lze obnovu rozvodů elektřiny, plynu a tepla v budovách výrobních podniků, zateplení budov nebo výměnu oken. Poradil také, jak si pořídit fotovoltaiku a kdy je u ní nutné žádat o stavební povolení.