Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině

Cizí státní příslušníci, kterým Ministerstvo vnitra udělilo speciální vízum, mohou požádat o povolení k zaměstnání,
a to krajskou pobočku Úřadu práce podle místa, kde má být práce vykonávána. O povolení lze požádat až na dva roky
s možností prodloužení na další dva roky, a to i opakovaně.

Nejprve je třeba ohlásit volné pracovní místo krajské pobočce Úřadu práce ČR podle místa výkonu práce a současně
vyjádřit zájem zaměstnat cizince na základě povolení k zaměstnání. Dále je zapotřebí s budoucím zaměstnancem
uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání.

Obdrží-li váš zaměstnanec, občan Ukrajiny, povolávací rozkaz, může požádat o poskytnutí pracovního volna.
V takovém případě se bude jednat o jinou důležitou osobní překážku v práci a zaměstnavatel je povinen nepřítomnost
zaměstnance v práci omluvit. Tato nepřítomnost není důvodem k výpovědi zaměstnance.

Povolení k zaměstnání:
Jako cizinec budete k zaměstnání potřebovat povolení od Úřadu práce ČR. Před podáním žádosti o povolení
k zaměstnání je třeba již mít nebo si najít pracovní místo a se zaměstnavatelem uzavřít pracovní smlouvu. Smlouva je
jednou z příloh žádosti o povolení k zaměstnání. Dalším krokem je již samotné podání žádosti, kdy cizinec sám nebo
prostřednictvím zaměstnavatele písemně požádá krajskou pobočku Úřadu práce příslušnou podle místa výkonu
práce o vydání povolení k zaměstnání.

Důležité odkazy:
– Kontakty na krajské pobočky – https://www.uradprace.cz/krajske-pobocky;
– Hlášenka volného pracovního místa (oznamuje Úřadu práce zaměstnavatel) – https://www.mpsv.cz/web/cz/-/oznameni-volnych-pracovnich-mist-up-cr;
– Databáze volných pracovních míst Úřadu práce ČR – Volná místa v ČR (uradprace.cz)
– Informace ministerstva vnitra pro občany Ukrajiny https://www.mvcr.cz/clanek/informace-pro-obcanyukrajiny.aspx

Informace pro zaměstnavatele a cizince v návaznosti na konflikt na Ukrajině_25 2 2022