Informace o předpokládané změně kvality plynu dodávaného do ČR

Na Hospodářskou komoru ČR se v těchto dnech obrátila společnost NET4GAS, s.r.o. ve věci předpokládané změny kvality plynu dodávaného do České republiky a s tím spojené nezbytné změny kvalitativních parametrů plynu v Řádu provozovatele přepravní soustavy.

Klíčovým zdrojem plynu pro naplnění strategických zájmů a zajištění bezpečnosti dodávek evropských států se stává zkapalněný zemní plyn (LNG). Vzhledem k většímu počtu dodavatelů LNG bude kvalita plynu různorodá, protože LNG svým složením není identický s parametry ruského plynu, a to zejména v parametrech Wobbeho indexu. Hodnoty Wobbeho indexu dodávek LNG přesahují hodnotu nyní uvedenou v Řádu provozovatele přepravní soustavy (dále jen Řád). Z tohoto důvodu společnost NET4GAS, s.r.o. zahájila ve spolupráci s Energetickým regulačním úřadem a Ministerstvem průmyslu a obchodu proces změny Řádu a v jeho příslušné příloze navrhuje úpravy kvality plynu tak, aby tyto odrážely zdroje plynu a umožnily přepravu plynu pocházejícího z dodávek LNG do České republiky.

Vyšší hodnota Wobbeho indexu nemusí nutně představovat riziko pro bezpečnost a spolehlivost provozu plynárenských soustav, ani způsobovat zvýšení rizik na straně konečných zákazníků. Nicméně pokud máte relevantní informace o negativních dopadech úpravy maximální hodnoty Wobbeho indexu na technologie vašich společností, je tyto dopady vhodné sdílet se zástupci společnosti NET4GAS, s.r.o. Více podrobností a kontakty naleznete v přiloženém dopisu. – Informace o návrhu změny v řádu provozovatele přepravní soustavy