Informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké karty

Ministerstvo vnitra ve spolupráci s ostatními resorty vytvořilo a na svých internetových stránkách zveřejnilo bližší informace o možnostech zrychlené změny zaměstnání držitele zaměstnanecké/modré karty v případě, že se nový zaměstnavatel podílí na krizových opatřeních.

Zaměstnavatel provádějící či napomáhající k provádění krizových opatření

Po dobu nouzového stavu mohou držitelé zaměstnanecké karty a modré karty za zjednodušených podmínek začít pracovat pro zaměstnavatele, který provádí krizová opatření nebo napomáhá k jejich provádění. Kdo je za takového zaměstnavatele považován, naleznete ZDE (pdf, 65 kB).

Zjednodušené podmínky se vztahují nejen na změnu zaměstnavatele, ale i na zaměstnání na další pracovní pozici u jiného zaměstnavatele a zaměstnání na jiné či další pracovní pozici u stejného zaměstnavatele.

Co je třeba splnit:

Držitel zaměstnanecké karty musí zaslat:

Držitel modré karty musí zaslat:

Podmínky pro výkon oznámeného zaměstnání jsou považovány za splněné oznámením, Ministerstvo vnitra cizinci ani budoucímu zaměstnavateli nezasílá sdělení, že podmínky byly splněny.

Budoucím ani dalším zaměstnavatelem držitele zaměstnanecké karty nesmí být agentura práce.

Držitelé zaměstnanecké karty jsou oprávněni změnu oznámit nejpozději do 60 dnů ode dne skončení posledního pracovněprávního vztahu. Držitelé modré karty mohou změnu oznámit nejpozději do 90 dnů ode dne skončení posledního pracovněprávního vztahu.

Držitelé zaměstnanecké karty mohou oznámení podat dříve než po 6 měsících od vydání první zaměstnanecké karty. Držitelé modré karty mohou oznámení podat, i když ještě nesplňují podmínku předchozího dvouletého pobytu na území na základě modré karty.

Zdroj: Ministerstvo vnitra ČR