Informace k dotaci z MODERNIZAČNÍHO FONDU ČR (RES+)

Pro firmy, které uvažují o využití dotaci z MODERNIZAČNÍHO FONDU ČR Předběžná výzva „Nové obnovitelné zdroje“v energetice (RES+), připravila společnost lamella.cz soubor technických informací, zahrnující oblasti a aktivity pro předkládání projektových záměrů, jejich přínosy, termíny pro předkládání projektových záměrů nebo návrh základních podmínek pro poskytování podpory z MF.

Technická informace – Úspora energie – RES+