Vladimír Dlouhý: Nový stavební zákon je nezbytný

S novou podobou nového stavebního zákona se v ČR v oboru stavebnictví dále neposuneme. Zaznívá to opakovaně od představitelů podnikatelských reprezentací či renomovaných právních kanceláří. Hospodářská komora ČR si přitom, určitě ve shodě s Ministerstvem pro místní rozvoj, přeje co nejrychlejší nápravu žalostného stavu stavební legislativy v ČR. V reakci na tiskovou konferenci ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové a premiéra Andreje Babiše ke stavebnímu zákonu to uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Společný cíl zefektivnit stavební řízení v ČR se mění v překotný závod ministerstva o vytrvalé marketingové popírání odborných argumentů, čímž je ze strany úředníků reálně ohrožováno nejen zrychlení a zjednodušení výstavby, ale hlavně také Národní investiční plán současné vlády.

„Výsledky průzkumu ministerstva pro místní rozvoj, v němž se přes 80 % firem vyslovilo pro co nejrychlejší přijetí stavebního zákona, nepovažuji za překvapivé. Lepší stavební legislativu si přeci přejeme všichni. V naší zemi těžko najdete podnikatele, který se v minulosti nesetkal s byrokracií a úřednickým ping pongem při žádosti o stavební povolení a nepřál by si změnu. Právě proto ale musíme přijmout zákon, který bude odpovídat původním tezím i věcnému záměru, což se nyní bohužel neděje,“ vysvětluje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Je tak prozatím nevyvrácenou skutečností, že ministerstvem neustále mediálně prezentovaný princip jednoho razítka a jednoho řízení z předkládaného návrhu úřednickými zásahy zcela zmizel. Dále je třeba vyjasnit, které úřady a v jaké formě se budou k ochraně dotčených veřejných zájmů vyjadřovat. Pokud budou zachována závazná stanoviska dotčených orgánů v současné podobě, opustí nový stavební zákon zcela princip integrace a zjednodušení povolování staveb.

Tvrdí-li ministerstvo pro místní rozvoj, že úspěšně vypořádalo všechny tisíce připomínek, které k návrhu přišly, a zároveň zachovalo všechny principy, které byly do jeho původní verze vtěleny, pak buď budou smutní ti, kdo věřili v úspěch svých připomínek, nebo ti, kdo věřili ve skutečnou změnu. Dosáhnout obého ale bezesporu nelze. Protože nelze vypořádat připomínku, která jde proti základnímu principu, a ten přitom v zákoně ponechat.

„Jak v médiích sama paní ministryně Dostálová opakovaně říká, musíme se ze současné krize proinvestovat. S aktuální podobou stavebního zákona se ale recesí spíše protrápíme. Apeluji na paní ministryni, aby se navrátila ke konceptu stavebního zákona z ledna letošního roku, který vzešel z dohod uzavřených panem premiérem a odpovědně odmítla veškeré změny prosazované jejími úředníky oproti věcnému záměru stavebního zákona,“ dodává Dlouhý.

Hospodářská komora už na včerejší tiskové konferenci spolu s dalšími podnikatelskými svazy a zástupci právnické obce, např. se Svazem průmyslu a dopravy, Svazem podnikatelů ve stavebnictví nebo advokátní kanceláří Frank Bold, prezentovala konkrétní výhrady k současné podobě stavebního zákona. Mj. poukázala na to, že stěžejní princip 1 úřadu, 1 razítka a 1 povolení současná podoba nového stavebního zákona zcela jistě nesplní.

Miroslav Beneš 
Odbor vnější komunikace
Hospodářská komora České republiky

Připomínky Hospodářské komory ČR k poslední verzi návrhu stavebního zákona

Srovnání návrhu stavebního zákona pro mezirezortní připomínkové řízení a upraveného návrhu