Hospodářská komora vítá rozhodnutí vlády částečně umožnit od příštího týdne podnikatelům jejich činnost

Hospodářská komora oceňuje, že vláda po dnešním (29. listopadu 2020) jednání představila jasný plán rozvolňování proticovidových opatření v příštím týdnu a přechod ČR do 3. stupně protiepidemického systému. Komora zároveň doporučuje vládě, aby provedla revizi poskytované podpory podnikům a zajistila spravedlivý systém pomoci postiženým sektorům. Podnikatelé také deklarují, že jsou připraveni zahájit testování zaměstnanců pomocí antigenních testů, a urychlit tím rychlejší zotavení české ekonomiky.

 „Předpokládali jsme, že vláda od pondělka umožní podnikatelům a jejich zaměstnancům alespoň částečně fungovat tak, jak stanovila v pravidlech protiepidemického systému ve třetím stupni. Čtvrteční kompromis vítáme, nicméně komunikace případného rozvolnění v posledních dnech, kdy se začaly hledat způsoby, jak v pondělí nerozvolnit, zpochybnily samotný protiepidemický systém,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Podle Hospodářské komory je důležité, aby měly české firmy jistotu budoucí podpory zejména pro případ, kdy by začátkem příštího roku pandemie koronaviru opět zesílila.

Mezi více než 16 tisíci živnostníky, podniky a 125 oborovými asociacemi, svazy, klastry a řemeslnými cechy, které Hospodářská komora zastřešuje, se pravidla rozvolňování diskutují velmi živě. „O postupu rozvolňování musí rozhodnout vláda a musí postupovat tak, aby omezila riziko další vlny epidemie a případného dalšího lockdownu, který by znamenal další velké škody pro celou ekonomiku. Musí ale také vzít na vědomí, že neustálé odklady otevření pro řadu podnikatelů znamená, že s jistotou už neotevřou vůbec, protože vyčerpali své rezervy a nemají z čeho hradit fixní náklady, které jim každým dnem vznikají, i když mají provozovnu uzavřenou,” dodal Vladimír Dlouhý.

Podle šéfa Komory je nyní nezbytné, aby se vláda zaobírala také tím, jak se vypořádat se situací, kdy provozovny budou od stupně tři jen „polootevřené“. Na státní podporu už dnes nedosahuje řada podniků, v zahraničí je přitom podpora koncipována tak, aby přiměřeně pokrývala fixní náklady a umožnila tak přežití firem. V ČR je tato podpora zastoupena okrajově, přičemž se často nedostává ani těm nejpostiženějším firmám.

Například Německo podnikům poskytuje kromě Novemberhilfe překlenovací podporu fáze II pro období září až prosinec nazvanou Überbrückungshilfe, zároveň chystá třetí fázi podpor pro období leden až červen 2021. Všechny podpory přitom kompenzují podnikům ztráty podle obratu.

Rozdíly ve způsobu podpory podnikatelů mohou být také jedním z důvodů, proč růst české ekonomiky výrazně zaostává za ostatními zeměmi. ČR se totiž zařadila k zemím s nejpomalejším růstem ekonomiky ve třetím čtvrtletí, její ekonomika vzrostla jen o 6,2 %. Pomaleji se zotavovala už jen ekonomika Litvy. HDP celé EU se ve třetím čtvrtletí ve srovnání s předchozím čtvrtletím přitom zvýšil o 12,1 %.

Evropská komise přitom v poslední revizi dočasného rámce veřejné podpory v říjnu rozšířila možnosti podpory o další nástroj (čl. 3.12 dočasného rámce), který umožňuje státům kompenzovat podnikům nepokryté fixní náklady až do výše 3 miliony eur na podnik. Na základě tohoto schématu nyní MPO připravuje program na podporu veletrhů a kongresů, které mají vysoké fixní náklady a realizují ztráty, a stejný přístup by mě být použit pro celý systém státní pomoci v ČR.

„Aplikujme jednoduchou matematiku, ať má při využívání možností daných dočasným rámcem každý nárok alespoň na 75 % obratu dle německého vzoru a odečtou se od toho jakékoliv již poskytnuté kompenzace, jako je třeba Antivirus, kompenzační bonus nebo nejrůznější dotační programy Covid. Nové nastavení evropských pravidel tomu dává prostor. A hlavně to bude jednoduché a spravedlivé,“ navrhuje viceprezident Hospodářské komory a prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu Tomáš Prouza.

Hospodářská komora v této souvislosti také připomíná, že vstup do 3. stupně protiepidemického systému pro podniky znamená, že nemohou naplno realizovat prodeje, a i přestože budou jen zpola otevřené, mohly by ztratit jejich zaměstnanci nárok například na státní pomoc v programu Antivirus nebo právo na odklad daňových plateb. “Řada malých firem a živnostníků se proto raději rozhodne ukončit činnost, neboť polovičatý provoz jim neumožní smysluplné ekonomické fungování,” dodal Tomáš Prouza.

Hospodářská komora také vyzvala vládu k okamžitému zahájení testování pomocí antigenních testů. Testy podle ní musejí být na odběrných místech dostupné pro všechny občany a hrazené z veřejného zdravotního pojištění, údaje o testování pak musejí být zaznamenány v ISIN. Podniky jsou přitom též připravené k masivnímu testování zaměstnanců.

„Zároveň je naprosto nezbytné neprodleně provázat pravidelné antigenní testování s protiepidemickým systémem, jen tak se může antigenní testování stát cestou z lockdownu k bezpečnému provozu služeb, podnikání a obchodu v dalších týdnech a měsících. Všem těm, kteří budou dobrovolně a pravidelně podstupovat testování, by mělo být umožněno provozovat jejich podnikání či živnost,“ podotkl Dlouhý.

„Apelujeme také na vládu, aby upravila protiepidemický systém v parametru 7denní průměrné pozitivity testů: masivní testování antigenními testy bude vyžadovat okamžitou úpravu tohoto indexu, aby dával věrný odraz reality v regionech,“ dodal předseda Sekce pro zdravotnictví a sociálních služeb Hospodářské komory Ivo Hlaváč.

Miroslav Diro 
Hospodářská komora České republiky