Hospodářská komora se svého PSA nevzdá, zpřístupní ho podnikatelům

Hospodářská komora ČR bude realizovat projekt Právního elektronického systému (PES) i za situace, kdy není vymezen v zákoně a podnikatelům začne pomáhat s nepřehlednou legislativou již v polovině roku. Během dnešního (25. ledna 2018) zasedání to schválilo představenstvo Hospodářské komory.  Podnikatelé by se tak již v během června mohli dočkat výrazné úlevy od administrativní zátěže.

Nikdy nepřestaneme bojovat za přívětivé legislativní prostředí pro podnikání v České republice. Zákony jsou pro podnikatele nesrozumitelné, nepřehledné a mnohdy brání jejich svobodné inciativě. To se musí změnit, a proto znovu v tomto volebním období přijdeme s návrhem zákona, který uloží státu, aby součástí každého právního předpisu byla příloha, v níž bude uveden srozumitelný přehled povinností podnikatelů. Zároveň navrhneme, aby takový přehled existoval i pro občany či skupiny občanů,“ říká k projektu Právního elektronického systému prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý.

Představenstvo Hospodářské komory na dnešním jednání projednalo další postup ve věci Právního elektronického systému pro podnikatele a souhlasilo s tím, aby Komora tento systém spustila v nejbližším možném termínu do testovacího provozu se základním balíčkem zákonů, které se vztahují na všechny podnikatele. Již v polovině roku by se tak mohl v systému objevit první balíček povinností, který bude vycházet z 14 podnikateli nejvíce používaných zákonů, regulujících oblast daní, povinného pojištění a zaměstnávání. Postupně budou následovat i další balíčky.

„To, co bude publikováno v PES, bude v rámci testovacího provozu zpracováno na základě spolupráce Hospodářské komory a příslušných expertů na zákonnou úpravu v dané oblasti a bude mít v tuto chvíli prozatím informativní charakter. Pokud se podaří schválit zákon, který by ukládal povinnost státu publikovat v příloze přehled povinností, dostaly by informace publikované v systému PES závaznost a podnikatel by se na takové informace mohl spolehnout,“ dodává autor PES, expert na elektronizaci státní správy a prezident ICT Unie Zdeněk Zajíček.  I přesto, že přehled povinností bude mít zatím informativní charakter, budou i tak podle zástupců Hospodářské komory pro podnikatele užitečné a uvědomí si, jakou přidanou hodnotu by to pro ně mohlo mít, kdyby prošel návrh zákona, který Hospodářská komora dlouhodobě prosazuje.

Právní elektronický systém pro podnikatele byl veřejnosti představen v květnu 2016. PES si klade za cíl zpřístupnit všechny povinnosti podnikatelů vyplývající pro ně ze zákonů a dalších právních předpisů přehledně a na jednom místě. Současně umožní firmám a podnikajícím fyzickým osobám jejich přehlednou správu pro konkrétní obor či obory podnikání.