Hospodářská komora prosazuje zjednodušení EET pro živnostníky

Vláda dnes (24. ledna 2018) projednává poslanecký návrh, podle něhož by z EET byli vyjmuti podnikatelé-neplátci DPH. Hospodářská komora prosazuje, aby se novou úpravou podnikatelům zátěž spojená s EET kompenzovala snížením jiné byrokratické zátěže nebo snížením daní, a to i zpětně, a zároveň aby se EET výrazně zjednodušila podle obratu podnikatele, proto Hospodářská komora poslanecký návrh považuje za vykročení správným směrem. Systémové řešení se šancí dlouhodobě přesvědčit širší politické spektrum by však mělo zahrnovat i koncept tzv. jedné paušální daně.

Představitelé Hospodářské komory se v minulém týdnu opakovaně setkali s ministryní financí Alenou Schillerovou, přičemž deklarovali dlouhodobá komorová stanoviska, pokud jde o rozpočtovou politiku státu, praktický výkon správy daní a dalších rezortních agend nebo žádoucí legislativní změny v daňové oblasti včetně odpovídající úpravy EET.

Speciálně v návaznosti na nález Ústavního soudu k zákonu o evidenci tržeb a na nutnost jeho novelizace prezident Hospodářské komory ČR Vladimír Dlouhý znovu požadoval osvobození podnikatelů s nejnižšími příjmy od EET, a aby se i na větší podnikatele až do určitého limitu povinnost EET nevztahovala, když si své platební závazky vůči státu vyrovnají paušální částkou.

Vhodným nástrojem by přitom mohlo být zavedení tzv. jedné paušální daně, s níž přišla Komora před téměř dvěma lety. Díky ní by totiž živnostníci nemuseli podávat tři různé formuláře (daňové přiznání, přehledy pro pojišťovnu a ČSSZ) a komunikovat se třemi institucemi, ale vše by bylo placeno formou jedné částky na jeden účet – v ní by bylo zahrnuto povinné pojistné na veřejné zdravotní a sociální pojištění. „Zaplacením přiměřené paušální částky by si zejména drobní živnostníci jaksi koupili roční klid pro své podnikání, bez EET a bez opakujících se kontrol úřadů,“ přibližuje myšlenku Ladislav Minčič, ředitel odboru legislativy Hospodářské komory ČR. Došlo by tak k výraznému zjednodušení jak na straně státu, tak na straně živnostníků.

EET mohla a ještě stále může být pojata nejen jako plošná hrozba státu spojená s organizační, administrativní i pořizovací finanční zátěží, ale také jako příležitost k dobrovolnému zaplacení daně i těmi podnikateli, kteří v rámci po dlouhá léta účelově a často nekonzistentně upravovanému zákonnému nastavení žádnou daň z příjmů neplatí, a přesto se kvůli její nepřehlednosti obávají šetření, kontrol, doměrků a sankcí. Zkrátka, jednoduše určenou, únosnou částku by za cenu vyvázání z obávaných intervencí státu byli ochotni uhradit i ti, kteří dnes – byť třeba i s jistým rizikem – nic neplatí,“ upřesňuje Minčič. Prostým vynětím neplátců z EET se tato příležitost vzdaluje, je totiž pravděpodobné, že by po případném prosazení takové změny, resp. uspokojení z takové změny, nezaujala šance dále zjednodušit a zpřehlednit život drobným podnikatelům ani politiky, ani úředníky.

Hospodářská komora v obecné rovině EET podporuje, neboť v něm vidí opatření, jak omezit nekalou konkurenci. Podnikatelé, kteří zatajují tržby a tedy neplatí daně ani zdravotní a sociální pojištění, jsou zvýhodněni vůči těm, kdo jsou řádnými plátci daní a pojištění. Podle Hospodářské komory EET může v přiměřeném nastavení narovnat konkurenční prostředí v boji s nepoctivci. Komora zejména dlouhodobě apeluje, aby MF přehodnotilo, které osoby by měly vůbec, anebo alespoň v prvních letech podléhat evidenční povinnosti. Místo nepřehledných výjimek, koho, v jakém režimu a zda vůbec by se měla EET týkat, by podle Hospodářské komory ČR měl stát zohledňovat obrat živnostníků a podnikatelů.

Komora také chce, aby stát podnikatelům zvýšenou byrokratickou zátěž spojenou s EET kompenzoval, a to i zpětně. Podnikatelé sice již mohou jednorázově uplatnit slevu na dani 5.000 Kč a restauračním zařízením klesla daň z přidané hodnoty z 21 na 15 %, jenže pětitisícová sleva na dani se týká jen fyzických osob, přičemž evidence tržeb se obecně vyžaduje kromě zmíněných restaurací i u firem působících v jiných odvětvích, které žádnou kompenzaci nedostaly a v platné právní úpravě s ní zatím ani nemohou počítat.