Hospodářská komora pomáhá firmám zajistit ochranné zdravotnické pomůcky pro jejich zaměstnance

Hospodářská komora ČR umožní firmám nakoupit roušky a respirátory FFP2 pro své zaměstnance, reaguje na nedostatek roušek a dalších ochranných pomůcek, který řeší nejen Česká republika, ale i celá Evropa.

Již dnes se řada zaměstnavatelů, ale i OSVČ rozhodla uzavřít své provozy, výrobní linky či maximálně snížit svoji aktivitu právě z důvodu nedostatku ochranných pomůcek, aby tím ochránili zdraví svých zaměstnanců. Vzhledem k tomu, že pomoc státu s ochrannými pomůckami přichází pro soukromý sektor postupně a nedostatečně rychle, rozhodla se Hospodářská komora aktivně angažovat a spolu s partnery se pokusí zdravotní pomůcky zajistit.

Proto od 25.3.2020 se pro firmy spouští možnost prvních objednávek ochranných zdravotnických pomůcek pro zaměstnance s tím, že uzávěrka prvních objednávek bude ukončena dne 1.4.2020. V této chvíli se jedná o jednorázové roušky a respirátory FFP2.

Cena těchto výrobků je nestálá, aktuální cena za jednorázovou roušku je 0,72 EUR za respirátor FFP2 činí 3,9 EUR. Výše cen ochranných pomůcek je deklarována Ministerstvem zdravotnictví ČR (dále jen MZ ČR).

Kontaktní formulář pro zájemce o ochranné pomůcky mohou firmy podávat přes formulář Hospodářské komory (zde).

Komora na dodávkách pomůcek spolupracuje se společností MONTO, s.r.o., která je bude podnikatelům ve spolupráci se státem a dalšími partnery distribuovat.

Hromadné objednávky budou od dubna uzavírány každou středu v 10 hodin a firma MONTO, s.r.o. následně dle konkrétního zájmu podnikatelů o ochranné prostředky zajistí distribuci zboží u svých dodavatelů do pěti pracovních dní.

Kdo proces realizuje, na koho se mají firmy obrátit?

  • Hospodářská komora – vyplnění kontaktního formuláře (zde), následně budete kontaktování zástupcem MONTO, s.r.o.
  • MONTO, s.r.o. – členská firma HK ČR, provozující Asistenční kancelář HK ČR v Srbsku s podnikatelským rozsahem v dalších zahraničních destinací. Přes své obchodní kontakty se podařilo navázat spolupráci s výrobcem ochranných zdravotnických prostředků v Turecku. MONTO, s.r.o. nabízí zajištění dodávek výše uvedeného materiálu pro ostatní (ne)členské firmy s možností využití stejného zdroje, jaký je využíván i MZ ČR.

Je objednávka limitováno do počtu ks?

  • Výše objednávky pro jednorázové roušky a respirátory není limitována.

Jak firma provede objednávku, platbu?

  • Firma realizuje objednávku se společností MONTO, s.r.o. Na základě vyplněného kontaktního formuláře vystaví společnost MONTO, s.r.o. elektronickou fakturu, která bude zaslána na emailový kontakt uvedený v kontaktním formuláři. Objednávka je následně akceptována po úhradě faktury. (podrobnější informace poskytne MONTO, s.r.o. prostřednictvím zástupce společnosti Pavla Trachty, trachta@monto.cz, 775 518014).
  • Každou středu firma MONTO, s.r.o. provede v 10:00 hod. uzávěrku přijatých objednávek a plateb v měně EUR, následně se předá informace výrobci a ten zahájí proceduru vystavení vývozních dokumentů, zajištění leteckého transportu, přičemž do 5 pracovních dní bude zboží dodáno. Prakticky se první objednávky uzavřou k 1.4.2020 a distribuce ochranných pomůcek v ČR bude zahájena nejpozději do 5 pracovních dní, tj. do 8.4.2020.
  • Dodavateli je zboží uhrazeno do 24 hodin po dodání do ČR a kontrole odborného pracovníka. Prostředky budou deponovány na účtu MONTO, s.r.o. pod dohledem HK ČR a po převzetí zboží uvolněny. V případě, že nebude doručeno zboží, jsou finanční prostředky pod kontrolou a budou následně vráceny. Vzhledem k situaci v zemi výrobce, kdy výrobce může odesílat pouze na objednávky na státní úrovni, respektive ministerstev, budou případně prostředky zaslány z účtu MONTA, s.r.o. na MZ ČR, které vystaví LOI – dokument vyjadřující úmysl poskytnout podporu a objednávku z pozice státu.

Jak bude distribuováno?

  • Zboží bude směrované na letiště Pardubice, tam bude zboží přerozděleno dle jednotlivých objednávek a expandováno na objednavatele.