Hospodářská komora navrhla vládě doplnění vládní podpory podnikatelům

Vládou schválený kompenzační program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny opomíjí podporu těm podnikatelům, kteří se jako dodavatelé uzavřených provozoven ocitli v problémech. Koncept 400 korun na zaměstnance také nedostatečně zohledňuje ty podnikatele, jejichž obchodní model nepředpokládá mnoho pracovních sil, příkladem jsou lyžařské areály nebo fitness centra. Hospodářská komora proto navrhla vládě úpravy programu.

„Vzhledem k rozpočtovým omezením i potřebě operativního řešení, které by v praxi alespoň dílčím způsobem odzkoušelo využívání univerzálního kritéria obratu, navrhujeme pilotně rozšířit v pondělí vládou schválený program COVID – Gastro – Uzavřené provozovny. V rámci tohoto programu by byla vedle mechanismu, kdy stát bude vyplácet uzavřeným provozovnám 400 Kč na den na zaměstnance, ještě jedna alternativa. Ta by byla založená na dotaci ve výši určitého procenta z prokázaného poklesu příjmů. Parametry této alternativy by byly zvoleny tak, aby v jejím rámci spočítaná případná pomoc státu představovala spíše poslední záchranu,“ uvedl prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý s tím, že díky této variantě v programu by na podporu dosáhli i ti podnikatelé, jejichž obchodní model nepředpokládá masivní nasazení pracovní síly.

Hospodářská komora vedle alternativního způsobu výpočtu státní kompenzace navrhuje také rozšířit okruh adresátů podpory z podnikatelů s uzavřenými provozovnami i na podnikatele sekundárně postižené uzavřením provozoven svých obchodních partnerů.

„Pokud jde o určení, kdo jsou sekundárně postižení podnikatelé, nabízí se jednoduše využít konstrukci upravenou v platném zákoně o kompenzačním bonusu,“ poznamenal Dlouhý. Fakticky jde o podnikatele dodávající zboží nebo služby maloobchodu, gastru a ostatním odvětvím uvedeným v příloze původního programu, přičemž to musí být podnikatelé významně závislí na svých odběratelích. Podpora by se vypočítávala podle poklesu příjmů za čtvrté čtvrtletí 2020 ve srovnání se čtvrtým čtvrtletím 2019 nebo třetím čtvrtletím 2020.

Hospodářská komora přesné znění úprav programu dnes poslala předsedovi vlády, ministru průmyslu a dopravy i ministryni financí. V rámci změn navrhla i úpravu samotného mechanismu jednotkové dotace na zaměstnance. Ta by se podle představ podnikatelů měla rozšířit o tzv. dohodáře a měla by se stanovit odlišnou výší jednotkové dotace pro zaměstnance v pracovním poměru a pro ostatní osoby, které se pracovně podílejí na fungování příjemce státní podpory.

Modelový příklad vycházející z 61denní uzávěry:

Firma byla dodavatelem podniku, který byl 61 dní uzavřen. Měla ve 4. čtvrtletí roku 2019 tržby 1 mil. Kč. Zaměstnávala 3 zaměstnance a využívala služeb 1 OSVČ a 1 dohodáře. O rok později vlivem vládních uzavírek utržila ve stejném čtvrtletí jen 480 tis. Kč. Meziročně došlo tedy k poklesu příjmů o 520 tis. Kč, tedy o 52 %. Firma by podle návrhu Hospodářské komory měla nárok na kompenzaci 204.645 Kč. Podpora byla vypočítána jako 40 % z meziročního poklesu příjmu, tedy 40 % z 520 tis. Kč.

Miroslav Diro 
Hospodářská komora České republiky