Hospodářská komora formulovala priority českého byznysu po brexitu

Prioritou českého byznysu podle Hospodářské komory ČR je, aby i v prvních dnech po případném tvrdém brexitu fungoval pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU bez cel a zdlouhavých kontrol na hranicích

Fakt, že pouhých několik měsíců před výstupem Velké Británie z EU podnikatelé netuší, jaké podmínky je po 29. březnu 2019 čekají, je nutí k opatrnosti. Pro firmy je nákladné se souběžně připravovat na několik možných scénářů, a proto vyčkávají na výsledky jednání a na přípravu definitivního scénáře nebudou mít dostatek času. Hospodářská komora proto formulovala bezprostřední priority českého byznysu. Zároveň na státní správu apeluje, aby zajistila dostatečnou komunikaci administrativních i technických detailů ve sdělovacích prostředcích.

„Velká Británie je pro Českou republiku důležitým exportním partnerem. Nejde ale pouze o přímý export, mnohem závažnější by mohly být důsledky, které si naši podnikatelé ani nemusí uvědomovat. Mnohé firmy dodávají komponenty například do Německa, kde se dále zpracovávají a Německo následně exportuje své zboží do Velké Británie. Brexit může mít zásadní vliv na tento reexport a zasáhnout tak firmy, které se na něj zatím vůbec nepřipravují,“ upozorňuje prezident Hospodářské komory Vladimír Dlouhý.

Šéf Komory proto oceňuje, že vláda pracuje na speciálním zákonu, který bude upravovat vztahy v souvislosti s vystoupením Spojeného království Velké Británie a Severního Irska z Evropské unie. Zároveň adresoval ministerstvu vnitra jako předkladateli zákona dopis, v němž v souvislosti s brexitem formuloval bezprostřední priority českého byznysu. Hospodářská komora upřednostňuje model, který by se co nejvíce přibližoval stávajícím podmínkám, tedy žádná cla ani netarifní překážky, a harmonizovanou regulaci.

„Z důvodu provázanosti dodavatelsko-odběratelských řetězců je důležité, aby i v případě tvrdého brexitu fungoval pohyb zboží mezi Velkou Británií a EU ve dnech výstupu pokud možno bez cel a zdlouhavých kontrol na hranicích. Tvrdý brexit nesmí znamenat nutnost dodatečných povolení a formalit pro zboží, které už je na cestě. S tím souvisí i otázka komerční dopravy zboží mezi Velkou Británií a EU,“ uvedl Dlouhý.

Podle Hospodářské komory je další otázkou také platnost certifikátů a licencí získaných u britských agentur evropskými firmami před dnem výstupu. „Evropské země včetně České republiky by měly uznat platnost takových licencí tak, aby zboží, které získalo osvědčení či licence u britských certifikačních agentur mohlo i nadále fungovat na evropském trhu. Jedná se převážně o zdravotní a automobilový průmysl,“ doporučil šéf Komory v dopise.

Pro české firmy je podle Hospodářské komory krom bezprostředních dodávek zboží důležité zajistit i volný pohyb jejich pracovníků do Velké Británie i v době jejího výstupu z EU, respektive možnost dokončit „již rozpracované“ vysílání pracovníků bez průtahů a komplikací. „Není možné, aby kvůli nejasným pravidlům přestaly například práce na započatých společných projektech či stavbách,“ dodal šéf Komory.

Hospodářská komora rovněž apeluje na státní správu, aby administrativní i technické detaily definitivního scénáře brexitu, důležité pro podnikatele, byly masivně komunikovány v médiích. Hospodářská komora ČR je připravena poskytnout státním orgánům své informační kanály i další přiměřenou součinnost.

Zdroj: HK ČR