HK ČR: Musíme ochránit pracovní místa v podnicích postižených nouzovým stavem

Rozumíme a respektujeme rozhodnutí vlády zavést nouzový stav v zemi. Stravovací zařízení, sportoviště, hudební a společenské kluby, mezinárodní přepravci atd. se ale teď ze dne na den ocitnou bez příjmů, ale zároveň musí hradit výdaje související s podnikáním a mzdové náklady za své zaměstnance. Je jasné, že velká část zaměstnavatelů to nemůže ekonomicky zvládnout. Lze očekávat, že po skončení koronavirové nákazy tyto firmy opět budou životaschopné, nicméně v přechodném období by pravděpodobně zanikly.

Vyzývám proto vládu, abychom se společně co nejrychleji zamysleli, jak těmto firmám pomoci toto období překlenout. V danou chvíli jedinou možnost vidíme v okamžitém přístupu firem k bezúročným úvěrům již od 50 tisíc Kč, s odkladem splátek o minimálně 1 rok. Tento návrh předkládáme také proto, že z hlediska administrativního a organizačního bude nejjednodušší, protože nevyžaduje žádnou změnu legislativy. Samozřejmě, jakýkoli jiný okamžitý přístup firem k peněžním prostředkům, může být alternativou.

Současně jsme si vědomi, že podnikatelé a jejich reprezentativní instituce, jako je Hospodářská komora České republiky, musí nést odpovědnost za to, aby tato možnost byla k dispozici pouze a jen skutečně fatálně postiženým firmám a nikoliv černým pasažérům.

Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory České republiky