Hejtman Jan Krkoška: Je nutné pomoci firmám, které jsou „ve srabu“ kvůli Liberty

Hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška na jednání předsednictva Tripartity MSK představil návrh konkrétních opatření, která by mohla pomoci firmám doplácejících na složitou situaci v ocelářském gigantu Liberty Ostrava. „Neřešení situace by znamenalo další roztáčení spirály negativních jevů a problémů, dluhové pasti a následných krachů menších společností,“ vysvětlil moravskoslezský hejtman. Návrh opatření vzešel z komunikace mezi firmami a krajem.

„Zabýváme se potřebami firem, na které tato situace výrazně dopadá. Není to jenom o vztahu Liberty a Tamehu, které v současné době dominují mediálnímu prostoru, ale o stovkách dalších podniků navázaných na tuto huť,“ uvedl hejtman Moravskoslezského kraje Jan Krkoška.

Dodal, že v průběhu prosince a ledna byla provedena anketa mezi firmami, které mají nebo v posledních letech měly s Liberty Ostrava obchodní vztah. Cílem bylo popsat formy řešení stávajících problémů. „Řadu firem jsem navštívil osobně a chtěl jsem slyšet, co by jim pomohlo. Při rozhovorech se například ukázal rozdílný přístup finančních úřadů vůči firmám. Jedním z návrhů opatření je třeba možnost odpuštění nebo vrácení záloh z plateb DPH za nezaplacené pohledávky od společnosti Liberty Ostrava, nebo alespoň do doby, než budou tyto pohledávky skutečně uhrazeny,“ vysvětlil hejtman Jan Krkoška.

Upřesnil, že krajská příspěvková situace MS Pakt zaměstnanosti oslovila okolo 900 subjektů spojených obchodními vztahy s Liberty. „Reagovalo 320 firem, mezi nimi ty nejspostiženější. U osmadvaceti podniků jsme provedli rozhovory, u tří jsou už vypracovány případové studie.  V tom budeme pokračovat. Na základě těchto informací pak vznikl návrh opatření,“ řekl hejtman Jan Krkoška.

„Doporučujeme vytvořit sdružení pro zastupování a ochranu zájmů věřitelů, také jednotný informační kanál pro firmy navázané na Liberty Ostrava a poskytování přesných a důvěryhodných informací. Žádané a potřebné je i poskytování daňového, právního, finančního poradenství, včetně poradenství v oboru exportu a mezinárodního obchodu, při získávání dotací a investičních pobídek. Důležité také je, aby vzniklo jakési portfolio nových možností, tedy vytvoření seznamu potenciálních odběratelů,“ vyjmenoval hejtman.

Návrh podpůrných opatření, které hejtmanství zmapovalo:

 • Možnost rozložení daňových povinností z neuhrazených výnosů od Liberty Ostrava a.s. do dalších let nebo až do doby uhrazení výnosů.
 • Možnost odpuštění nebo vrácení záloh z plateb DPH za nezaplacené pohledávky od společnosti Liberty Ostrava a.s., nebo alespoň do doby, než budou tyto pohledávky skutečně uhrazeny.
 • Zvážit odpuštění, dočasné snížení nebo odklad záloh na sociální a zdravotní pojištění pro období finanční tísně, způsobené špatnou platební morálkou společnosti Liberty Ostrava, a. s.
 • Vyjednat možnost flexibilních splátkových kalendářů pro daně, sociální a zdravotní pojištění, umožňující firmám postupné splácení.
 • Vypracovat a vyjasnit výše uvedené postupy a návrhy pro dotčené firmy do jedné příručkymetodického pokynu.
 • Nabídka specializovaného poradenství pro zajištění financování pohledávek.
 • Vyjednání výhodnějších úrokových sazeb u půjček, které by ulevily finanční zátěži pro dotčené společnosti.
 • Možnost odložení aktuálních splátek úvěrů po určité období, aby firmy mohly lépe zvládnout krátkodobé finanční potíže.
 • Nabídka poradenství a podpory při hledání alternativních zdrojů financování, jako jsou venture kapitál, crowdfunding a jiné.
 • Vytvořit sdružení pro zastupování a ochranu zájmů věřitelů, kteří jsou postiženi finančními problémy v souvislosti s nefunkčními obchodními vztahy s Liberty Ostrava a.s.
 • Pravidelné poskytování aktuálních informací a novinek členům sdružení, aby byli informováni o aktuálním vývoji situace.
 • Sledování a analýza všech důležitých dokumentů a návrhů týkajících se restrukturalizace dlužníka, likvidace majetku, nebo jiných relevantních právních a finančních opatření.
 • Daňové poradenství – poskytnutí odborných daňových služeb, které pomohou firmám optimalizovat jejich daňové závazky a využít případné daňové úlevy nebo výhody.
 • Právní poradenství – nabídka právního poradenství pro řešení současných právních otázek.
 • Poradenství k nové firemní strategii – spolupráce s konzultanty pro aktualizaci a rozvoj firemní strategie s cílem diverzifikovat portfolio produktů/služeb a rozšířit zákaznickou základnu.
 • Finanční poradenství – podpora ve finančním plánování, cash flow managementu a restrukturalizaci dluhů
 • Poradenství pro firmy čelící bankrotu nebo likvidaci, včetně právního vedení, finanční strategie a podpory v jednáních s věřiteli.
 • Poradenství v oboru exportu a mezinárodního obchodu – strategie pro vstup na mezinárodní trhy a podpora při exportních aktivitách a navázání nových spolupráci.
 • Poradenství při získávání dotací a investičních pobídek – Poradenství a asistence při vyhledávání a žádání o dotace a granty.
 • Zřízení centralizovaného informačního kanálu, který bude firmám spojeným s Liberty Ostrava a.s. poskytovat přesné a důvěryhodné informace.
 • Platforma bude sjednocovat všechny relevantní informace týkající se situace v Liberty Ostrava a.s., včetně dat z jednání s finančními úřady, bankami, daňových a právních poradenství a dalších opatření popsaných výše.
 • Propojení postižených firem s mentorskými programy a síťovými událostmi, kde mohou získat cenné rady a kontakty
 • Koordinace jednotlivých postupů a strategií.

Zdroj: msk.cz