Flexibilita a diverzita jako cesta k úspěchu

Zaměstnavatelé mohou získat dotační podporu při zavádění diverzity a flexibility do pracovní kultury. V srpnu 2022 MPSV v rámci Operačního programu Zaměstnanost plus tuto dotační výzvu otevřelo pro příjem žádostí.
Částka dotace se pohybuje ve výši 1 – 10 mil. Kč a podpoří projekty zabývající se systémovým zaváděním flexibility či diverzity a inkluze do svých pracovních procesů. Flexibilita práce umožní zaměstnancům efektivní slaďování rodinného a pracovního života.

Cílem je cestou podpory flexibility a diverzity napomoci k vyšší zaměstnanosti žen a k jejich vyššímu zastoupení v pozicích či oborech, ve kterých doposud působí jen minoritně. Ve srovnání s ostatními zeměmi EU má právě tato oblast v ČR největší potenciál pro pozitivní změny.

Bližší informace o výzvě lze najít na stránkách esfcr.cz.

LETÁK_VÝZVA