Firmy získají nástroj pro hodnocení své cirkularity

Již brzy získají české podniky možnost kvantifikovat míru cirkularity ve svém podniku. Hodnocení míry cirkularity je v Česku novinkou, která ale může přispět k lepšímu nakládání se zdroji a efektivnějšímu využití surovin napříč ekonomikou.

Firmy, které certifikovaným auditem Ministerstva průmyslu a obchodu projdou, budou moci využívat data z auditu do svých ESG reportů či je dále poskytovat svým obchodním partnerům.

Výzkumné práce na přípravě metodiky budou probíhat po celý rok 2024 a na její tvorbě se bude podílet 11 expertů na cirkulární ekonomiku z 8 organizací, to vše pod koordinací poradenské společnosti CIRA Advisory. Finální metodika cirkulárního auditu bude zveřejněna začátkem roku 2025.

Cirkulární ekonomika je konkrétním nástrojem, který firmám pomůže naplnit cíle ze strategií udržitelnosti – jejím principem je co nejefektivnější nakládání se zdroji, což vede  ke snížení nákladů a negativních dopadů na životní prostředí. Mnoho firem ale pojem cirkulární ekonomika nezná, a proto ani neznají možnosti, které jim cirkularita otevírá. Certifikovaný audit od Ministerstva průmyslu a obchodu jim k tomu zajisté dopomůže,” říká o přínosech auditu Laura Mitroliosová, CEO poradenské společnosti CIRA Advisory a hlavní řešitelka projektu.

Podrobnosti najdete na BusinessInfo.cz: https://www.businessinfo.cz/clanky/firmy-ziskaji-nastroj-pro-hodnoceni-sve-cirkularity-metodiku-pripravuje-cira-advisory-s-bic-brno/