Firmy: Náklady na pracovní sílu budou v roce 2019 největší překážkou podnikání

Evropské podniky pohlíží na rok 2019 optimisticky, i když s větší opatrností. Výrazně se zhoršily obavy z nedostatku pracovních sil a hlavní překážkou dalšího rozvoje se stejně jako v ČR staly náklady na pracovní sílu. To jsou hlavní zjištění šetření Evropské asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) pod názvem 2019 Economic Survey (EES 2019), do kterého se zapojilo více než 45 tisíc podniků z 26 zemí.

Na 1700 hospodářských komor sdružených v EUROCHAMBRES se obává, že celkově pozitivní výhled na rok 2019 bude oslaben nesouladem nabízených dovedností s poptávkou a dále většími geopolitickými riziky. S tím úzce souvisí i nižší růsty produktu než v předchozích letech.

Ve srovnání s celkovými výsledky šetření, kam každoročně za Českou republiku přispívá svými daty Hospodářská komora, jsou očekávání českých podniků pro rok 2019 více optimistická než ve zbytku Evropy.

Klíčová zjištění EES 2019:

  • Zatímco v roce 2018 byla pro evropské firmy největší brzdou růstu domácí poptávka následovaná nedostatkem zaměstnanců s odpovídající kvalifikací, v roce 2019 na první místo poskočily náklady na pracovní sílu. Stejný výsledek na první příčce hlásila i Česká republika – po třech letech, kdy bylo za hlavní překážku podnikání v ČR označováno nalezení kvalifikovaných pracovníků, se na první místo dostaly náklady na pracovní sílu. Ty označilo 62 % jako brzdu svého rozvoje v roce 2019.
  • Růstem mezd jsou nejvíce ohroženy podniky v zemích střední a východní Evropy, kde se mzdy během 10 let téměř zdvojnásobily. V ČR byl tento růst po Bulharsku v Evropě nejvyšší.
  • Evropské podniky očekávají nárůst prodeje na domácím trhu, který je poháněn vyššími mzdami. Zároveň by mělo dojít ke zpomalení růstu investic i zaměstnanosti. Kvůli zvýšeným nákladům na pracovní sílu totiž některé firmy omezují investice, zároveň ale na vyčerpaném trhu práce nevidí možnost náboru dalších zaměstnanců.
  • Výhled vývozu v rámci EU i mimo ni je nižší než v roce 2018 především kvůli rostoucím nejistotám v geopolitické situaci. Česká republika stejně jako Německo neočekávají oproti loňskou žádnou změnu ve vývozech.
  • Vidinu brexitu uváděly nejčastěji jako překážku podnikání irské podniky, ve většině zemí zapojených do šetření byla tato hrozba hodnocena jako mnohem slabší. V České republice je hrozba dopadů brexitu na podnikatele zcela okrajová, jako překážku rozvoje svého podnikání ji uvedlo pouhé jedno procento podniků.

Zdroj: Komorový barometr, říjen 2018, 536 respondentů, max 3 odpovědi

Evropská asociace obchodních a průmyslových komor (EUROCHAMBRES) zastupuje více než 20 milionů podniků v Evropě – z nichž 98 % tvoří malé a střední podniky – prostřednictvím členů v 44 zemích a evropské sítě 1700 regionálních a místních komor. Hospodářská komora ČR vstoupila do EUROCHAMBRES jako přidružený člen 3. října 1994 a stala se plným členem po vstupu ČR do EU od 1. května 2004.

EUROCHAMBRES Economic Survey 2019 – Infografika:  http://bit.ly/2BaWQ6o

EUROCHAMBRES Economic Survey 2019 – Analýza:  http://bit.ly/2DG509n