Finanční pomoc zaměřená na služby mobilní komunikace pro bezpečnější provoz na železnici

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo výzvu z Národního plánu obnovy, v rámci které podpoří vybudování infrastruktury základnových stanic sítě 5G podél dvou hlavních železničních tratí: Praha – Česká Třebová – Ostrava, Česká Třebová – Brno. Zajistí tak lepší konektivitu pro cestující a infrastrukturu pro bezpečnější provoz na železnici.

„Digitalizace je naší prioritou. Proto jsme vyhlásili výzvu, která pomůže zajistit kvalitní připojení k internetu podél hlavních železničních tratí. Přinese to například zvýšení komfortu cestujících či jejich bezpečnost. V první fázi máme připraveno 120 milionů korun pro zlepšení pokrytí 25 problematických míst na trasách Praha – Česká Třebová – Ostrava a Česká Třebová – Brno,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela s tím, že celkově půjde postupně na investice přes 300 milionů korun. Infrastruktura bude také připravena pro zajištění bezpečnějšího provozu na železnici.

Konkrétně se jedná o finanční pomoc zaměřenou na výstavbu telekomunikačních stožárů nebo věží, pokládku optických kabelů připojujících základnovou stanici k páteřním sítím, zajištění elektrického napájení včetně možnosti využívat energie z fotovoltaiky a instalaci kontejnerů pro technologii.

Parametry výzvy jsou navrženy pro pokrytí celé škály služeb mobilní komunikace. Společně s připravovanou podporou instalace opakovačů ve vlakových soupravách se bude jednat o komplexní řešení moderní mobilní komunikace na železnici. Sítě 5G přinášejí prostor také pro budoucí inovace v bezpečnosti železniční dopravy. Jsem proto rád, že se nám podařilo připravit tento program podpory, a tím naplnit Programové prohlášení vlády a vládní 5G strategii v této oblasti,“ dodává vrchní ředitel sekce pro digitalizaci a inovace Petr Očko.

Základnové stanice ve vybraných koridorech musí být vybudovány a uvedeny do provozu do 31. prosince 2025. Podrobnosti jsou uvedeny na webu MPO, žadatelé mohou posílat dotazy na e-mail 5g-koridory@mpo.cz.

Zdroj: MPO