Exportní strategie na příštích deset let

Vláda schválila novou Exportní strategii České republiky, která určí směr podpory exportu na příštích deset let.

Strategie si klade za cíl diverzifikovat export, posílit ambice českých exportérů a zlepšovat jejich pozici v dodavatelských řetězcích. Česká ekonomika je velmi otevřená, více než 70 procent hodnoty hrubého domácího produktu pochází právě z exportu. Proto je exportní strategie s daným postupem pro podporu exportérů tolik důležitá.

Posílení znalostní ekonomiky povede k ekonomice konkurenceschopnější a odolnější vůči vnějším negativním vlivům. „Záměrem strategie je vhodná reakce na potřebu změny zaměření českého průmyslu. Tedy přeorientovat se na inovace, výrobu finálních řešení a maximalizaci vlastní přidané hodnoty. Bez nadsázky si dovolím říct, že tato strategie pomůže najít nové národní šampiony s celosvětovými ambicemi, a to zejména mezi malými a středními podniky či mezi start-upy,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Těmto firmám je nutné zajistit komplexní podporu v různých fázích jejich vývoje od realizace nápadu, vytvoření produktu až po pomoc se zajištěním financování. Tímto směrem budeme rozvíjet proexportní ekosystém založený na spolupráci státních institucí, které podporu poskytují,“ říká ministr Síkela s tím, že je důležité, aby všechny instituce znaly celou nabídku a paletu proexportních nástrojů a služeb. Díky tomu společnost získá na základě analýzy svých potřeb návrh služeb státu na míru bez ohledu na instituci, se kterou právě jedná. Tím dojde ke znásobení efektu poskytovaných podpor a směřování k úspěchu na globálním trhu.

Plný text Exportní strategie ČR 2023-2033 je ke stažení zde.

Zdroj: MPO