Exportní kulatý stůl pro Moravskoslezský kraj

O novinkách pro exportně orientované podniky, o podpoře českých firem na zahraničních trzích, financování a zvyšování konkurenceschopnosti českých exportérů, ale třeba také o bezpečném vývozu na Ukrajinu se měli možnost dozvědět účastníci Exportního kulatého stolu pro MSK, který se konal 9. listopadu 2023 v Ostravě za účasti viceprezidenta HK ČR Radka Jakubského.

Ředitel Krajské hospodářské komory MSK Jan Skipala představil možnosti podpory zahraničního obchodu, které nabízí KHK v rámci poskytování služeb Krajského exportního specialisty, včetně zapojení do mezinárodní sítě na podporu podnikání Enterprise Europe Network.

Hlavní ekonom MZV Marek Pyszko se v prezentaci zabýval trendy světové ekonomiky – vývojem reálného HDP, dopady pandemie i války a shrnul možnosti pomoci ekonomické diplomacie českým firmám s aktivitami v zahraničí.

Za Českou exportní banku pak Petr Zítko vyjmenoval možnosti podpory českých exportérů, pomoc s investicemi v zahraničí, financováním a zvyšováním konkurenceschopnosti českých exportérů, systém bankovních záruk a odkupů pohledávek či možnosti úvěrů a plateb.

Jan Dubec z úvěrové pojišťovny EGAP zúčastněným představil novinky v exportním pojištění, pojištění komerčních rizik nebo Fond Ukrajina.

Akci moderoval ředitel Zahraničního odboru HK ČR Jiří Hansl.