Evropský obranný fond vyhlásí 33 výzev na rozvoj obranných technologií v EU

Evropský obranný fond (European Defence Fund/EDF) je zaměřený na vědu a výzkum v oblasti obranných technologií a vybavení. Klade důraz na spolupráci mezi firmami a výzkumnými subjekty, zejména zapojování malých a středních podniků. Cílem jsou společné projekty a průlomové inovativní řešení v oblasti obrany.

21. června bude otevřeno druhé (roční) kolo výzev v programovém období 2021-7. Celkem 33 výzev pokryje různorodé oblasti obranného průmyslu, rozdělených do následujících kategorií:

 • pozemní obrana
 • vzdušná obrana
 • námořní a podmořská obrana
 • armádní ochrana a mobilita
 • simulace a cvičení
 • energetika a prostředí
 • kyberbezpečnost
 • senzory
 • digitální transformace
 • informační převaha
 • vesmír
 • kombinovaná společná chemická, biologická, radiologická a jaderna obrana (CBRN), obranné lékařské zajištění
 • materiály a komponenty (různé obory, např. chytré a multifunkční textilie ad.)

Speciální kategorie jsou zaměřeny na Průlomové technologie/aplikace, Malé a střední podniky. Podrobně viz „Factsheets“ a odkazy níže.

Míra podpory dosahuje až 100 % celkových způsobilých nákladů na výzkum, 20 – 100 % na vývoj dle činností (návrh, prototypování, testování, kvalifikace, certifikace). Součástí podpory jsou také bonusy za zapojení malých a středních podniků a společností se střední tržní kapitalizací, nebo za propojení s v rámci PESCO (Stálá strukturovaná spolupráce mezi členskými státy EU).

Všechny výzvy mají uzávěrku 24. listopadu 2022.

Dne 30. června bude připraven INFORMAČNÍ DEN k těmto výzvám.

Pokud budete mít zájem o bližší informace, kontaktujte Bruselskou linku.

Vice informací:

Search Funding & Tenders (europa.eu) – přehled výzev v roce 2022

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/factsheet-edf-calls-2022_en (výzvy 2022 – Factsheets)

https://ec.europa.eu/defence-industry-space/eu-defence-industry/european-defence-fund-edf_en (Oficiální stránky EDF)