Evropská rada dává zelenou Směrnici CSDDD: Nový rozměr udržitelnosti a firemní odpovědnosti

Evropská unie neustále pracuje na posílení udržitelnosti a sociální odpovědnosti podniků, což se odráží ve vývoji Směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti – Corporate Sustainability Due Diligence Directive (CSDDD, neboli CS3D), která byla schválená Evropskou radou v polovině března.

Původně konečný návrh směrnice CSDDD, který se zdál být připravený ke schválení byl zveřejněn 30. ledna. Tato podpora však rychle klesla poté, co Německo naznačilo, že se zdrží hlasování, a to protože Německo již má svůj vlastní ekvivalent zákona o náležité péči. Francie, Itálie a další členové následovali příkladu Německa co se zdržení hlasování týče, takže bylo jasné, že Evropská rada nebude schopna získat většinovou podporu.

Následovalo 45 dní jednání za zavřenými dveřmi, kdy poté, v polovině března Evropská rada opakovaně zařadila CSDDD na pořad jednání. Rozsah působnosti dotčených společností byl oproti původnímu návrhu snížen o 70 %, a to na 1000 zaměstnanců a 450 milionů obratu (EUR), který se vztahuje i na společnosti mimo EU. Dalším krokem je hlasování Evropského parlamentu, které se uskuteční v dubnu a jeho přijetí a zveřejnění se očekává do léta letošního roku.

Směrnice se tedy primárně vztahuje na velké společnosti, které mají v Evropské unii významný ekonomický vliv. Cílem této směrnice je zajistit, aby podniky identifikovaly, předcházely a minimalizovaly negativní dopady svého působení na lidská práva a životní prostředí, a to v rámci svého působení a dodavatelských řetězců, za které se společnosti stanou zodpovědné.

Zásadní a klíčovou součástí směrnice je nicméně zaměření na náležitou péči (due diligence) v dodavatelských řetězcích. Tato skutečnost má v praxi za následek to, že nejenom společnosti, které jsou přímo ovlivněny touto směrnicí, ale také jejich dodavatelé a subdodavatelé, musí implementovat důkladné kontrolní mechanismy a procesy due diligence. Což znamená, že všechny úrovně dodavatelského řetězce budou vyzvány k součinnosti a k tomu, aby prokazatelně uplatňovaly kroky vedoucí ke zvyšování transparentnosti informací a vlastní odpovědnosti.

EU Směrnice CSDDD je významným krokem směrem k odpovědnějšímu a udržitelnějšímu podnikání v rámci Evropské unie. Ačkoli představuje pro společnosti řadu výzev, její implementace může vést k lepšímu sociálnímu a environmentálnímu působení společností, což je v zájmu všech. Společnosti by měly co nejdříve začít s přípravami na splnění nových požadavků, aby byly v souladu s legislativou a přispívaly k pozitivní změně v globálním měřítku.

Podniky, které proaktivně přistupují k těmto změnám, mohou zlepšit svou reputaci, snížit rizika a otevřít si dveře k novým trhům a investicím.

Monika Šrubařová, členská firma KHK MSK Sources-Matter s.r.o.