European Green Deal Call – nových 20 výzev v programu Horizon!

Celkem 20 výzev k Zelené dohodě bylo zveřejněno tento týden v programu Horizon. Výzva „Green Deal 2020“, vyhlášená formou dodatku Horizon 2020, má mobilizovat výzkum a inovace s cílem podpořit spravedlivý a udržitelný přechod k nízkouhlíkové ekonomice.

Očekává se, že podpořené projekty přinesou konkrétní a viditelné výsledky v relativně krátkém čase. Z tohoto důvodu podpoří výzva zejména pilotní aplikace, demonstrační projekty a inovativní produkty. Kromě technologického rozvoje je výzva zaměřena na experimentální a sociální inovace, nové způsoby zapojování občanů a posilování občanské společnosti. V souvislosti se současnou pandemií má výzva, kromě environmentálních cílů, přispět také k digitalizaci a zvyšování odolnosti společnosti.

  • Celková výše podpory dosáhne až 1 miliardy EUR.
  • Výzva je zaměřena na 10 oblastí s 20 tématy.
  • Uzávěrka pro podávání projektů je 26. ledna 2021.

Výzva je zaměřena na 10 oblastí, které jsou i s odkazy uvedeny níže:

8 tematických oblastí odráží hlavní proudy Evropské zelené dohody. V každé oblasti řeší jedno nebo více témat dané problematiky. Témata se zaměřují na konkrétní, vysoce dopadové technologické a společenské inovace, které mohou relativně rychle přispět k udržitelnému přechodu.

2 horizontální oblasti (Posílení znalostí a Posílení pravomocí občanů), zasahují do všech osmi tematických oblastí a nabízejí dlouhodobější perspektivu pro dosažení transformace stanovené v Evropské zelené dohodě.

Green Deal call:

https://bruselskalinka.cz/green-deal-call-2020-balicek-vyzev-zelene-dohody-pro-evropu-zverejnil-program-h2020/