Energetika Třinec chystá investici za dvě miliardy

Strategickou investici do technologie paroplynového cyklu připravuje Energetika Třinec. Investice v předpokládané výši dvou miliard korun je zásadní v postupném odklonu od spalování uhlí na Teplárně E3. Dceřiná společnost Třineckých železáren je hlavním dodavatelem energetických médií největšímu výrobci oceli v České republice.

„Investice do paroplynového cyklu (PPC1) o výkonu 62 MWe je klíčová v oblasti snižování emisí CO2 a je součástí transformačního projektu hutního giganta v ČR,“ řekl ředitel Energetiky Třinec Petr Matuszek.

Instalace nejmodernější dostupné technologie na zemní plyn využívá paroplynový cyklus s možností využití odpadního tepla pro výrobu a dodávku horké vody. Jejím přínosem je snížení emisí CO2 a dalších znečišťujících látek na Teplárně E3 o třetinu a snížení nákladů na nákup emisních povolenek.

Nový zdroj nahradí uhelný fluidní kotel K11 na Teplárně E3. Je složen z kompaktní plynové turbíny, která je určena pro spalování zemního plynu s možností spoluspalování vodíku. Za turbínou je pak umístěn bubnový spalinový kotel s kapacitou přibližně 70 t/h vysokotlaké páry pro další výrobu elektřiny a tepla na stávajících turbosoustrojích teplárny.

„Je to také cesta k diverzifikaci palivové základny. Umožní nám reagovat na cenové turbulence paliv na trhu. S ohledem na roční spotřebu elektřiny směřujeme díky investici k soběstačnosti ve výrobě elektrické energie v lokální distribuční soustavě,“ dodává ředitel firmy.

Už letos v létě připravuje Energetika Třinec veřejné výběrové řízení. Do provozu chce paroplynový zdroj uvést do provozu ke konci roku 2027. S financováním má firmě pomoci program HEAT Modernizačního fondu. Investice bude probíhat za plného provozu teplárny.

Nový zdroj je součástí velkého projektu modernizace a dekarbonizace výroby oceli v Třineckých železárnách, který počítá s výstavbou nové elektrické obloukové pece v huti.

Zdroj: https://www.trz.cz/