Ekonomika surovin – bakalářské studium na VŠB-TUO

Vysoká škola báňská – Technická univerzita v Ostravě nabízí studijní obor s názvem Ekonomika surovin. Studentům ukáže, jak na surovinách vydělávat, předvídat cenový vývoj nejen u ropy a elektřiny, ale třeba i u BTC. Získají informace o ložiscích nerostných surovin, obchodování se surovinami, zpracování surovin a jejich využívání v průmyslu.

Absolventi studijního programu Ekonomika surovin získají možnost uplatnit se na pozicích manažerů a komoditních obchodníků v průmyslových podnicích i ve finančním sektoru. 

Více ke studijnímu programu najdete ZDE.