Ekonomické fórum v Ostravě představilo transformaci Moravskoslezského kraje

Představit Moravskoslezský kraj jako region, který se transformuje a žije moderními technologiemi využívající obnovitelné zdroje a také jako centrum vzdělanosti bylo cílem Ekonomického fóra, které se dnes konalo na Krajském úřadu MSK za účasti velvyslance Francie v ČR, předsedy správní rady pořádající Francouzsko-české obchodní komory, hejtmana Moravskoslezského kraje a zástupců dalších významných institucí kraje.

Ti představili investiční projekty a obchodní příležitosti regionu, přiblížili transformaci a restrukturalizaci lokálního průmyslu a zúčastněným firmám nabídli možnost propojit se se zástupci francouzských společností.

Na organizaci a na programu se prezentací k transformaci místních firem účastnila i KHK MSK. Ředitel Jan Skipala popsal roli KHK MSK v pomoci firmám s rozvojem podnikání a podporou exportu a importu. „Toto fórum bylo příležitostí pro naše členské firmy k navázání nových obchodních kontaktů se zástupci 26 francouzských firem, které k nám do Ostravy na fórum přijely,“ zhodnotil ředitel.

Následovat bude návštěva a prohlídka vybraných společností a B2B setkání s přítomnými členskými společnostmi.

Ekonomické fórum se koná v rámci BUSINESS TOUR V MORAVSKOSLEZSKÉM KRAJI