Dotační program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu

Vláda na svém jednání v tomto týdnu schválila dotační program na zvýšené náklady na zemní plyn a elektřinu v důsledku mimořádně prudkého růstu jejich cen. Tento dotační program vychází z dočasného krizového rámce Evropské komise. Dočasný krizový rámec je platný zatím do konce roku 2022. Hospodářská komora proto nepolevuje v tlaku na vládu, aby byl dočasný krizový rámec upraven, dopracován a schválen v rámci českého předsednictví také pro rok 2023 a Česká republika ho tak mohla využít i roce následujícím. Bude to však opět rozhodnutí Evropské komise.

Dotační program s alokací pro letošní rok až 30 miliard korun má pomoci podnikům s vyšším odběrem ze sektoru zemědělství, lesnictví, rybářství, těžby a dobývání a zpracovatelského průmyslu, a to od 1. listopadu. O pomoc budou firmy moci žádat podle toho, zda jde o energeticky náročné podniky, u nichž náklady na energie přesáhnou 3 procenta hodnoty vlastní produkce. Podle tohoto klíče pak bude činit nárok ve výši 200 milionů korun pro ty energeticky náročné, a až 45 milionů korun pro ostatní.

Žadatelé z energeticky náročných odvětví budou muset doložit, že jsou v provozní ztrátě, přičemž alespoň polovinu této ztráty způsobí náklady na energie. Tyto podniky pak budou mít nárok na podporu ve výši 50 procent způsobilých nákladů. U některých druhů energeticky náročných odvětví bude možné, aby podpora dosáhla až 70 procent způsobilých nákladů. Firmy z ostatních odvětví budou moci čerpat 30 procent způsobilých nákladů bez ohledu na hospodářské výsledky. Možnost efektivně čerpat dotaci se ale bude obecně týkat podniků jen v případě, že jejich náklady na energie vzrostou alespoň dvojnásobně. Srovnávat se bude období od 1. února do 31. prosince tohoto roku s průměrnými náklady na energie v minulém roce. Ministerstvo průmyslu a obchodu připravuje výzvu, která bude obsahovat všechny podrobnosti a požadavky na žadatele. Výzva by podle plánu MPO měla být zveřejněna do konce října, žádosti by se měly podávat od 1. listopadu, dotace by tak mohly být vypláceny již na podzim. Chci všechny ubezpečit, že budeme tlačit na co nejrychlejší administrování a vyplácení dotací. 

AKTUÁLNĚ DOSTUPNÉ DOTACE

Živnostníci a malé firmy mohou rovněž využít dotací v Operačním programu Podnikání a technologie pro konkurenceschopnost, Modernizačním fondu i programu ENERG. Dotace lze čerpat na komplexní úsporné projekty zahrnující rekonstrukci budov určených pro podnikání, zvýšení účinnosti technologických a výrobních procesů nebo instalace pro výrobu energie z obnovitelných zdrojů. Do konce listopadu tak mohou například žádat o dotaci z výzvy Fotovoltaické systémy s/bez akumulace z Národního plánu obnovy. Dále mohou do 1. února 2024 žádat o podporu na výstavbu větrných elektráren, podrobnosti jsou ZDE. Doporučuji pro zvolení správné výzvy a pro přípravu žádosti o dotaci využít bezplatné energetické poradenství v rámci Sítě energetických poraden EKIS.