Dotace na recyklaci a cirkulární řešení ve firmách

Nově je možné žádat o čtyři dotace zaměřené na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení, úsporu vody v podnicích nebo na opětovné využití surovin.

  1. Prevence vzniku odpadů z OPŽP – zaměřeno na snížení vzniku odpadů a cirkulární řešení (re-use centra, kompostéry, sběrné dvory a další aktivity), také pro firmy, až 85 % způsobilých výdajů, příjem žádostí již běží až do 31.12.2023.
  1. Využití a zpracování biologicky rozložitelného odpadu – určeno na vybudování a rozšíření kapacit pro zpracování kompostu, ale také na pořízení techniky sloužící pro jeho koncové zpracování. Výše dotace až 70 %, příjem žádostí odstartuje 1.9.2023. Určeno především zemědělcům, ale žadatelem mohou být také obchodní společnosti.
  1. Dotace na opětovné využití surovin- výzva Cirkulární řešení v podnicích – pro efektivnější nakládání s druhotnými surovinami. Na technologie k výrobě druhotné suroviny, polotovaru nebo výrobku z vlastního odpadního materiálu nebo z druhotných surovin nebo technologií umožňující zvýšení podílu druhotných surovin ve výrobku. Zavádění technologií pro znovupoužití vlastního výrobního odpadu zařazením zpět do výrobního cyklu. A na technologie ke zvýšení recyklovatelnosti výrobků.

          Vyhlášení zřejmě 16.8.2023.

  1. Dotace na úsporu vody v podnicích – výzva Úspory vody – podpoří úsporu spotřeby vody v rámci hospodaření podniku.

Za pomocí zvýšením účinností rozvodů, dále v rámci hospodaření podniku snížením spotřeby vody technologií při zachování jejich produktivity nebo úspora vody využitím dešťové vody v rámci hospodaření podniku, recyklací či cirkulací vody v rámci hospodaření podniku.

         Vyhlášení zřejmě 16.8.2023.

Chcete žádat o dotaci a nevíte, jak na to? Kontaktujte Komoru dotačních poradců na mackova.hrochova@dotacnikomora.cz nebo na +420 774 874 603.