Dopad epidemie COVID-19 na turistický ruch, lázeňství a hotelnictví řešili čeští a srbští partneři na videokonferenci

Videokonference na téma udržitelný rozvoj v turistickém ruchu, lázeňství a hotelnictví v souvislostí s pandemií covid-19  “Regional Sustainable Development Facing the COVID–19 Chalenge”, která proběhla 26. 5. 2020, navazuje na řadu společných aktivit mezi dlouhodobými partnery Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje a srbskou Obchodní a průmyslovou komorou Vojvodina.

Konferenci zahájil prezident Obchodní a průmyslové komory Vojvodina Boško Vučurević, který přivítal všechny přednášející i návštěvníky, kteří sledovali videokonferenci prostřednictvím přímého přenosu na serveru Youtube. Zoran Trpovski a Boris Eremić objasnili aktuální ekonomickou situaci v Srbsku i v oblasti cestovního ruchu v souvislosti s dopadem pandemie v Srbsku a zmínili vládní opatření zavedená pro zmírnění následků krize. Za firmy podnikající v regionu Vojvodina vystoupil Boris Eremić, ředitel agentury Komas – jednoho z největších touroperátorů v regionu.

Za českou stranu konferenci uvedl Jan Březina – předseda představenstva KHK MSK a ředitelka Natálie Šitavancová. Současnou ekonomickou situaci v zemi i regionu s přihlédnutím k oblasti cestovního ruchu a vládní opatření na podporu firmám v ČR prezentoval Jan Skipala. Společnost Moravian-Silesian Tourism, s.r.o.,  která byla zřízena Moravskoslezským krajem, aby koordinovala destinační management a realizovala marketingové aktivity v ČR i zahraničí, reprezentovala Tereza Šišková. Ta mimo jiné představila nový program, které povede k posílení povědomí o Moravskoslezském kraji coby atraktivního regionu s mnoha zajímavými turistickými cíli, atraktivitami a dominantami. Podnikatelskou veřejnost působící v oblasti turistického ruchu a lázeňství zastupoval obchodní ředitel společnosti AquaKlim, s.r.o. – Sanatoria Klimkovice Lukáš Dostál, který se podělil o své konkrétní zkušenosti s řešením dopadu pandemie COVID-19 na jejich společnost.

Záznam z videokonference, která probíhala v anglickém jazyce, je možno zhlédnout na tomto odkazu.