Definice malých a středních podniků

Centrum pro energetické úspory v MSK ve svém únorovém zpravodaji vydalo metodický materiál k použití definice malých a středních podniků, který slouží jako obecné vodítko pro žadatele a příjemce v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (dále jen „OPPIK“).

Dozvíte se v něm nejen jak je definován podnik, ale také jak jsou posuzovány vazby přes fyzické osoby nebo jak má být správně vyplněno prohlášení o velikosti podniku.

Zpravodaj 02-2021