Czech POINT nově zahrnuje službu “Výpis z lékového záznamu pacienta”

Do Czech POINTu byla implementována nová služba “Výpis z lékového záznamu pacienta“.

Smyslem nové služby je získání výpisu o všech elektronických receptech vydaných osobě žadatele za určité kalendářní období.

O tento výpis může požádat buď žadatel nebo zmocněnec na základě plné moci.

Cena výpisu je standardní, tj. 90,-Kč za první stranu a 50,-Kč za druhou a každou další stranu. Aktuálně schválený ceník, viz příloha.

Ceník

Krajská hospodářská komora Moravskoslezského kraje vydává ověřený výpis z těchto registrů:

 • Obchodního rejstříku
 • Rejstříku spolků (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík občanských sdružení vedený MVČR)
 • Rejstříku nadací
 • Rejstříku ústavů (před 1.1.2014 byl rejstřík známý jako rejstřík obecně prospěšných společností)
 • Rejstříku společenství vlastníků jednotek
 • Rejstříku obecně prospěšný společností (obecně prospěšné společnosti vzniklé do 31.12.2013)
 • Živnostenského rejstříku
 • Katastru nemovitostí
 • Katastru nemovitostí – výpis snímku z katastrální mapy
 • Rejstříku trestů (fyzických a právnických osob)
 • Registru řidičů – výpis bodového hodnocení osoby
 • Seznamu kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z lékového záznamu pacienta
 • Registru Ministerstva životního prostředí – MA ISOH (správa a kontrola agendy)
 • Insolvenčního rejstříku
 • Registru obyvatel
 • Registru osob
 • Registru osob – výpis z veřejné části
 • Registru práv a povinností
 • Registru obyvatel – přehledu využití údajů
 • Registru osob – přehled využití údajů
 • Registru práv a povinností – přehled využití údajů
 • Registru územní identifikace
 • a můžete učinit podání podle § 72 živnostenského zákona
 • a požádat o provedení tzv. Zprostředkované identifikace


Kontaktní osoby:


Bc. Naděžda Zemanová
Tel.: 724 008 660
E-mail: n.zemanova@khkmsk.cz

Barbora Kubinová
Tel.: 724 613 914
E-mail: b.kubinova@khkmsk.cz