CZ testing pořídil unikátní zařízení sloužící k výzkumu materiálů

Dva špičkové přístroje sloužící k výzkumu a vývoji materiálů používaných pro drážní vozidla a hromadné dopravní prostředky, ale i paluby zaoceánských lodí, nyní pořídila akreditovaná zkušební laboratoř CZ testing institute s.r.o.

Pomocí unikátního zkušebního zařízení provádí např. zkoušky rychlosti postupu plamene po povrchu horizontálně umístěných vzorků.

FTIR analyzátor plynných vzorků dokáže zjistit nejen toxické plyny, ale veškeré látky v ovzduší, které vznikají při spalování jakýchkoliv materiálů.

„Toto zařízení je unikátní a v republice jedno jediné. Primárně ho nyní používáme pro výzkum materiálů, které se vyžívají v hromadných dopravních prostředcích, ať už to jsou desky stolů, čalounění sedadel, koberce a obklady i veškerá elektronika, která se ve vlaku nachází,“ uvedl jednatel společnosti Daniel Kudláček a dodal, že přístroj, na kterém zkoumají oxidy dusíku, uhlíku, síry, chlor a jiné jedovaté látky vzniklé hořením, je navíc unikátní také v tom, že pracuje s velmi vysokou přesností.

Společnost CZ testing institute se zaměřuje na požárně technické zkoušky drážních vozidel dle evropských norem a dále na zkoušky pevnosti a spolehlivosti komponent dopravní techniky.