Zprostředkování profesních pracovníků z Běloruska

V rámci spolupráce Společenství průmyslových podniků Moravy a Slezska (SPPMS) a Krajské hospodářské komory Moravskoslezského kraje (KHKMSK) Vám nabízíme novou službu:

Zprostředkování profesních pracovníků z Běloruska

SPPMS zprostředkuje pracovníky z Běloruska dle konkrétních požadavků na víceleté období.

Na základě prohlubujícího se nedostatku kvalifikovaných pracovníků ve firmách nabízíme možnost získání těchto pracovníků z Běloruska.

Partnerem ze strany Běloruska je odborná personální agentura, která je schopna provádět vstupní kontrolu uchazečů podle požadavků zaměstnavatele.

Možnost zaměstnání pracovníků z Běloruska je na základě vydání „Zaměstnanecké karty”.

Zaměstnanecká karta je nový druh povolení k dlouhodobému pobytu na území ČR, kdy účelem pobytu cizince (delšího než 3 měsíce) je zaměstnání. Cizinec, který má zaměstnaneckou kartu, je oprávněn pobývat na území ČR a zároveň pracovat na pracovní pozici, na kterou byla zaměstnanecká karta vydána.

SPPMS zorganizuje krátkodobé školení pracovníků před začátkem výkonu práce:

  • základy českého jazyka (profesionální)
  • čtení technické dokumentace, výkresů atd. dle požadavků zaměstnavatele
  • školení a zkoušky s tlumočníkem (BOZP, odborná školení pro jednotlivé profese (svářeč, elektromontér – vyhláška 50 atd.)

Administrativu a veškerou komunikaci s Běloruskem v rámci tohoto projektu bude zajišťovat SPPMS.

V případě jakýchkoliv otázek kontaktujte:

Ing. Jan Skipala, Ph.D., předseda spolku a prezident, tel: +420 724 071 556, e-mail: jan.skipala@sppms.cz,    jan.skipala@volny.cz.