Technické laboratoře Opava, a.s.

TECHNICKÉ LABORATOŘE OPAVA, akciová společnost, je evropskou nezávislou zkušební a certifikační organizací, významnou kalibrační laboratoří, inspekčním orgánem a školícím střediskem.

TLO a.s. je autorizovanou osobou a má několik akreditací a osvědčení k provádění různých úkonů. Zkouší a posuzuje stroje a výrobky, kalibruje měřidla, provádí servis a opravy měřidel TESA a jiných výrobců.

Společnost byla založena v roce 2000. Inspekční orgán provádí inspekce nových a provozovaných zdvihacích zařízení a výtahů, posuzuje stroje, technická zařízení, stroje a nářadí z hlediska požadavků na bezpečnost. Školící středisko nabízí vzdělávací programy.

Působí na dvou střediscích v Opavě a v Brně.

Kontakt: Kateřina Borová, obchodní referent, e-mail:   katerina.borova@tlo.cz

www.tlo.cz