Asociace Pracovních Agentur

Asociace Pracovních Agentur (APA), založená roku 2001, je neziskovou nepolitickou profesní organizací, sdružující legální agentury práce, převážně poskytovatele dočasné pracovní výpomoci (temporary help). Členové APA mají povolení GŘ ÚP ČR ke zprostředkování zaměstnání, přistoupili k Etickému kodexu APA a dodržují Stanovy APA.

APA působí po celém území ČR, vede dialog s vládou a sociálními partnery ohledně trhu práce. Je připravena poradit podnikům a firmám v oblasti agenturního zaměstnávání a náboru zaměstnanců, případně doporučit služby některého ze svých členů. APA je k dispozici všem, kteří potřebují informace týkající se agenturního zaměstnávání, Zákona o zaměstnanosti či Zákoníku práce. Ale i otázek trhu práce, daní, pojistného, pobytů cizinců a dalších.

Vaše dotazy můžete zasílat na adresu info@apa.cz, mnoho odpovědí naleznete v Aktualitách nebo Diskusi .