Český telekomunikační úřad bude nově dohlížet na online platformy

Novela zákona o službách informační společnosti přinese spravedlivější prostředí na online platformách. K podpisu prezidenta totiž míří novela zákona o službách infomační společnosti, která dává ČTÚ pravomoci pro vymáhání evropského nařízení „Platform to Business“. Nastaví spravedlivé a důvěryhodné online prostředí pro podnikatelské uživatele zprostředkovatelských služeb na internetu.

„Online tržiště, ubytovací portály nebo třeba obchody s aplikacemi patří mezi takzvané online zprostředkovatelské služby, které propojují podniky s jejich zákazníky. Tím podnikům poskytují přístup k novým trhům a obchodním příležitostem, zároveň také rozšiřují výběr spotřebitelům,“ říká ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela a dodává: „Jejich rozvoj ovšem přináší také rizika, zejména závislost malých podniků na těchto službách, která potom může vést k tomu, že tyto platformy zneužívají své postavení, jsou méně transparentní nebo se uchylují k nekalým praktikám.“

Nařízení 2019/1150 o podpoře spravedlnosti a transparentnosti pro podnikatelské uživatele online zprostředkovatelských služeb, tzv. „Platform to Business Regulation“ („P2B“) na tato rizika reaguje a stanovuje pravidla pro spravedlivé, předvídatelné a důvěryhodné online podnikatelské prostředí v rámci vnitřního trhu. „Platformám a internetovým vyhledávačům ukládá povinnosti týkající se transparentnosti a podnikatelským uživatelům poskytuje možnosti účinné nápravy. To by mělo usnadnit přeshraniční podnikání v rámci Evropské unie, a zlepšit tak řádné fungování vnitřního trhu,“ říká vrchní ředitel pro řízení sekce digitalizace a inovací Petr Očko.

V České republice bude na dodržování nařízení „Platform to Business“ dohlížet ČTÚ. Pravomoci mu k tomu svěřuje novela zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti, která stanovuje také sankce za porušení pravidel nařízení. Online zprostředkovatelským službám a internetovým vyhledávačům hrozí při porušení pokuta až 10 milionů korun. Novelu dnes schválil Senát a nyní čeká na podpis prezidenta.

Více o nařízení „Platform to Business“ se dočtete v tomto článku.

Zdroj: MPO